29.4.2013

Espoon kaupungin tulee arvojensa mukaisesti pyrkiä aktiivisesti edistämään henkilöstönsä yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta.

Työn saamisen pitää perustua työntekijän pätevyyteen ja osaamiseen. Työnhakijan ikä, sukupuoli, etninen tausta, perhesuhteet ym. työhön liittymättömät seikat eivät saa rajata ulos työhaastatteluihin kutsuttavia ihmisiä.

Anonyymissa työnhakuprosessissa hakemuksista poistetaan hakijan henkilökohtainen tausta: nimi, osoite, ikä, sukupuoli, syntymäpaikka, siviilisääty, perhetiedot, kansalaisuus ja äidinkieli. Henkilötietojen piilottamisesta vastaavat eri henkilöt kuin haastatteluun kutsuttavista ja valituista henkilöistä päättävät.

Valitsija saa ennen työhaastattelua tietoonsa vain hakijoiden ammatin, tutkinnon, tutkintotason, edelliset työsuhteet ja suoritetut työtehtävät sekä niihin liittyvän osaamiseen.

Työhakemusten nimettömyys ja taustatietojen puuttuminen auttavat rekrytoijaa kiinnittämään huomionsa henkilön tehtävän kannalta olennaiseen osaamiseen ja työkokemukseen. Päätös haastatteluun kutsuttavista tehdään puhtaasti henkilön osaamiseen liittyvän tiedon pohjalta.

Ruotsissa anonyymi työnhaku on jo vakiintunut käytäntö, ja mm. Ranskassa, Saksassa ja Hollannissa siitä on hyviä kokemuksia. Helsinki on kokeillut anonyymia rekrytointia ensimmäistä kertaa tänä keväänä.

Nimettömän työnhaun on todettu hyödyttävän etnisiä vähemmistöjä sekä vähentävän esimerkiksi sukupuolen, iän ja epätyypillisen työuran perusteella tapahtuvaa epätasapuolista kohtelua ja edistävän siten kaikkien ihmisten mahdollisuuksia tulla rekrytoiduksi.

Nimetön työnhakuprosessi ei tarkoita sitä, että työhön valitaan anonyymi henkilö. Nimetön prosessi ulottuu ainoastaan haastatteluvaiheeseen asti. Haastattelu ja sen jälkeinen rekrytointiprosessi toteutetaan normaaliin tapaan.

Espoo korostaa olevansa edelläkävijä ja pyrkivänsä pilotoimaan uusia käytänteitä. Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Espoossa selvitetään mahdollisuus kokeilla anonyymia työnhakuprosessia.

Espoossa 29.4.2013