Valtuustopuhe 10.9.2018
Edessämme on päätös, jonka moni valtuutettu kokee hankalaksi hyväksyä. Tietotie tuotiin lautakunnalle valmiiksi pureskeltuna, kalliina ja massiivisena hankkeena. Eri vaiheissa tiloihin ehdoteltiin erilaisia käyttäjiä, Espoon kansainvälisen koulun EIS siirtoa, ruotsinkielisen opetuksen siirtoa Mattlidenistä, Etelä-Tapiolan lukiota, Tapiolan lukiota, Pohjois-Tapiolan lukiota, WG:n kokoelmia muutamia mainitakseni. Nämä siis Olarin lukion ja virkamiesväistön lisäksi, jotka itse toivoivat siirtoa Otaniemeen. Olarin lukion kannalta toive on ymmärrettävä, matemaattisluonontieteellinen painotus sopii hyvin Aalto yliopiston kylkeen. Virkamiesväistön sijoittuminen Otaniemeen sen sijaan ei ole käynyt kunnollisen pohdinnan läpi.
Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta palautti Tietotietä koskevan esityksen useaan otteseeseen saadakseen valmistelusta vaihtoehtoisia ratkaisuja. 51 miljoonan euron vuokrasopimus 20 vuoden ajalle kaipasi vaihtoehtoja, tuon summan päälle tulee vielä ainakin virkamiesväistön kustannus.
Varmasti summalla saadaan aikaan hienot tilat lukioille. Vaihtoehdoton ja jälkijunassa tuotu päätöksenteko pitää päätäjiä pilkkanaan. Nyt hankkeella on niin kiire, että ilman päätöstä koulut ovat ilman riittäviä tiloja.

Siksi esitän valtuustotoivomuksen, että Tietotie 6:n hankesuunnitelman valmisteluprosessista otetaan opiksi siten, että vastaisuudessa vuokrahankkeiden tarveselvitykset ja hankesuunnitelmat tuodaan asianomaisten lautakuntien käsittelyyn niin varhaisessa vaiheessa, että tilaratkaisulle on mahdollista etsiä vaihtoehtoja (poislukien hätäväistöt). Valtuustolle vuokrakohteet tuodaan päätettäväksi aikataululla, joka mahdollistaa myös esityksen hylkäämisen.

(Valtuusto hyväksyi toivomuksen yksimielisesti.)