Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Meidän pitää muistaa miksi näitä lukuisia erilaisia selvityksiä on lähdetty tekemään. Maanlaajuisesti meillä on paljon pieniä kuntia, jotka eivät selviydy kunnan palveluvelvoitteista yksin ja toisaalta usean pienen kunnan rinnakkainen hallinto luo kuluja, joista erityisesti tiukkoina taloudellisina aikoina olisi syytä päästä eroon.

Toisaalta pääkaupunkiseudulla meillä on erilaiset haasteet, joita olemme lähteneet ratkomaan. Meillä on isoja kuntia, jotka sinänsä selviävät velvoitteista maan parhaiten jo nyt. Toki yhteistyön ja tehostamisen paikkoja on paljonkin.

Ongelma meillä on ollut koko alueen yhteisen edun saavuttaminen, kun kunnat tekevät päätöksiä oman edun nimissä. Maankäytön ja asumisen suunnittelu tarvitsisi yhdessäpäätettyä isoa linjaa, samoin liikenneratkaisut. Tämä lienee toistettu jo niin moneen kertaan, että monelta unohtuu, kuinka taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti merkittävästä asiasta on kyse, kun haetaan koko seudun yhdyskuntarakenteen kannalta parasta ratkaisua.

Uskotteko oikeasti, että entistä suurempi Espoo ja entistä suurempi Helsinki olisi ratkaisu tähän? Ei käy kieltäminen, että Kuuma-kuntien
yhdistyminen varmasti toisi jonkinlaista helpotusta asiaan, miksei varmasti löydetä joitain hyötyjä myös länsiliitoksista Espooseen. Mutta kokonaiskuvan kannalta toimiva, koko alueen metropolihallinto, olisi selvästi tehokkain ja kattavin tapa ratkaista seudulliset asiat.

Espoo on sitoutunut lausunnoissaan metropoliratkaisuun ja se on yhä se, jota haluamme ensisijaisesti viedä eteenpäin.

Koko Vihreän ryhmän puolesta voin todeta, että vahva metropoli olisi se vaihtoehto, jonka ryhmämme soisi etenevän ensin. Kaksiportaisen seudullisen hallinnon kehittäminen voisi olla järkevää monin muinkin paikoin Suomea. Metropolimallia tulee siis yhä viedä eteenpäin, vaikka pakkoliitospykälän edistäminen keskeytyikin.

Sote-ratkaisun eteneminen näyttää nyt olevan selvintä ja sitä olemme tukemassa, hyvästä periaateratkaisusta pitää vielä hioa kuntien osaamisen avulla toimiva ja luotettava kokonaisuus. Metropoli ja sote-ratkaisun kehittäminen rinnakkain on päätöksenteon paikan pohdinnankin kannalta järkevää. Aikataulu on toki molemmissa tiukka.*

Metropoli ei ole pelote, jolla ajetaan kuntia liitoksiin, vaan paras mahdollinen ratkaisu koko seudun kehittämiseen.