Metropoliselvityksen tausta-analyysi on hyvin samanlainen, johon olemme vihreässä ryhmässä päätyneet.

Olemme halunneet katsoa seudun kokonaisetua ja nähneet, että pitkällä aikavälillä se on myös yksittäisten kuntien ja erityisesti kuntalaisten etu.

Kuntien välisen kilpailun sijaan olemme painottaneet kuntien välistä tiivistä yhteistyötä ja tasa-arvoa, näin syntyvää päällekkäisyyksien purkua, säästöjä ja osaamisen jakamista. Haluamme tavoitella tästä syntyvää menestyksen mahdollisuutta koko seudulle.

Olemme nähneet, että Helsingin seudun kunnat pystyvät vain yhteisesti ratkaisemaan seudun kehittämisen kysymyksiä, kuten maankäytön, asumisen ja liikenteen kehitystä. Olemme vaatineet tähän demokraattista päätöksentekoa ja riittävää omaa rahoitusta.

Valtiovarainministeriön tilaama kuntarakenneselvitys on rajattu koskemaan vain yhdeksää kuntaa, joten selvitys ei vihreistä ota riittävästi huomioon ydinkaupunkia laajempaa ympäristöä. Selvityksen ratkaisu myös selvästi pohjaa ajatukseen, että löyhä metropolihallinto rakentuu esitetyn metropolikaupunkiratkaisun rinnalla vastaamaan koko seudun kehittämisestä.

Vihreissä pidämme edelleen vahvaa metropolihallintoa riittävänä ja myös parhaana ratkaisuna. Metropolikaupunkiesityksen kuntaliitoksista seuraava fuusio olisi todella suuri ja vaikeasti hallittava. Suoraan sanottuna riski toteuttaa kerta heitolla. Näin suuri muutos vaikuttaisi myös seudun kehitysvauhtiin.

Vahvaa metropolihallintoa ja metropolikaupunkiratkaisua vertaillessa tavoitteiden priorisoinnissa on ehkä myös joitain eroja.

Metropolikaupungin perustamisella etsitään ensisijaisesti kansainvälistä kilpailukykyä ja ehkäistään pääkaupunkiseudun jakautuminen toiminnallisesti ja sosiaalisesti.

Metropolihallinnolla tavoitellaan toki myös kilpailukykyä ja sosiaalista tasa-arvoisuutta sekä kuntalaisten kannalta loogisten yhteistyösuuntien säilymistä ja vahvistumista. Tärkeimmiksi lähtökohdiksi nousevat kuitenkin tälläkin hetkellä tapahtuvan seudullisen päätöksenteon tekeminen avoimeksi ja demokraattiseksi sekä sitoutuminen seudun kehittäminen yhteisesti.

Vihreistä molemmat mallit siis tuottavat hyviä ja suurelta osin samojakin lopputuloksia. Metropolihallinto tekisi tämän paremmin alueellisen laajuuden vuoksi ja kevyemmin muutoksin, välttäen suuren kuntaliitoksen riskit.

Metropolikaupunkiesityksen lämpimimmän vastaanoton vihreiltä saa hieno pohdinta lähidemokratian kehittämisestä. Useaa kuntalaisille järjestettyä kuntaliitoskuulemista seuranneena voin todeta, että lähiseudun omaa elämää koskettavat asiat ovat niitä, joista kuntalaisilla olisi paljon tietoa ja taitoa ja kehitysajatuksia ja halua vaikuttaa. Näihin lähidemokratiatoimiin ryhmä olisi valmis tarttumaan heti ja toivoo, että tämä, mielestämme metropolikaupunkisesityksen ydin, toteutettaisiin joka tapauksessa ja että se ei missään toteutusvaihtoehdossa jäisi puolitiehen.