Kiitoksia, arvoisa puhemies!

Siitä ollaan varmaan edustaja Grahn-Laasosen puheenvuorosta kaikki yhtä mieltä, että järjestöjen rahoitukset on turvattava, ja niitä budjettiriihi ratkoo parasta aikaakin.  Mutta kävin eilen vierailulla Espoon ruoka-aputoimijoiden luona, viime viikolla Vantaan ruoka-aputoimijoiden luona, ja ruoka-avun tarve on korona-aikana kasvanut, ja siellä on uusia asiakkaita, jotka sinne saapuvat, eli tämä epidemiakorvaus kaikista heikoimmassa asemassa oleville on varmasti tulossa tarpeeseen.  

Toinen, mikä tähän lisätalousarvioesitykseen kuuluu, on pieni mutta ilahduttava ilmastoteko, muutos kuntien rakennusten öljylämmityksestä luopumisen avustuksissa, 10 prosentista korotus 20:een. Voisihan tuo muutos olla vähän suurempikin, kun kuntatalouden tilanne on kireä, jotta hallituksen asettama tavoite kuntien kiinteistöjen öljylämmityksen loppumisesta vuoteen 24 mennessä toteutuisi. Iloista tässä muutoksessa on sekin, että nämä ilmastohankkeet tuovat uusia työpaikkoja ja ovat ilmastoystävällistä elvytystä. 

Kuntien tiukka taloustilanne on noussut tässä keskustelussa moneen kertaan esiin. Kotikaupunkini Espoonkin taloudesta ja siitä tiukasta tilanteesta on puhuttu. Hieman pitää perussuomalaisia korjata, että ne valtionosuusvarat, jotka Espoossa kerätään, eivät Eurooppaan kuitenkaan päädy vaan koko maan hyväksi. Tätä jakoa on kuitenkin syytä tarkastella, jotta kasvukaupunkien elinvoima säilyy jatkossakin.  Ja kun tässä budjettiriiheä saa kerran ohjeistaa tai kirittää, niin nostan vielä osaamiseen panostamisen tärkeyden. Siitä ei voi pieni maa säästää, jos uutta työtä ja menestystä tänne halutaan.

Jaan myös huolen, jota tässä nostettiin matkailu- ja tapahtuma-alan yrityksistä, jotka ovat jääneet vähemmälle korvaukselle: taiteilijat, esiintyvät taiteilijat ja ne yksinyrittäjät, jotka ovat tippuneet tämän kuntien jakaman tuen ulkopuolelle. Eli meillä on vielä tämmöisiä yrittäjäjoukkoja ja ryhmiä, joiden elinkeinot pitää turvata myös, jotta työttömyyden kasvu ei siellä lisäänny. Eli paljon tehtävää on vielä edessäkin.  

Arvoisa puhemies!

On tärkeää, että vaikeina aikoina tuetaan kaikkia, siis kaikkia, juuri kaikista heikoimmassa asemassa olevia. Tähän hallitus esittää tarpeellista keinoa, väliaikaista epidemiakorvausta toimeentulotukeen. Jos kohdennus haluttaisiin, kuten perussuomalaiset sanovat, vain juuri lapsiperheille, niin tämä heidän ehdottamansa keino, lapsilisä, kohdentuisi kyllä myös varakkaammille perheille. Parempi keino voisi olla työttömyysturvan lapsikorotus tai toimeentulotuen lapsen perusosan nosto.

Tietysti tässä epidemiakorvausesityksessä on kyllä pieni haaste, joka liittyy siihen, että pitää olla toimeentulotuella nyt syksylläkin, ja tällaisia kannustimia kyllä soisi vältettävän. Kuntien talouden tilanne on kireä, kuten täällä on todettu, ja talouden jousto, jota kunnilta on vaadittu jopa yrityksiä enemmän, alkaa olla tapissaan. Odotamme sitä syksyn uutta lisätalousarviota, ja toivottavasti se pystyy huomioimaan tämän mittakaavan, mitä kunnissa tarvitaan.