Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Koronaviruspandemia on muuttanut monen lapsen ja nuoren elämän. Kevään poikkeusolot pakottivat useat nuoret jäämään kotiin, etäopiskelemaan ja nyt kevät on alkanut 2. asteen opiskelijoilla samoissa merkeissä.

Ammatillisia opintojaan suorittaneet nuoret joutuivat jopa lykkäämään ammattiin valmistumistaan ja lukiolaisten ylioppilaskirjoitusten suorittaminen vaikeutui poikkeusjärjestelyjen takia. Korkeakouluihin hakeneet ja pääsykokeisiin pitkään valmistautuneet joutuivat vaikeaan ja kuormittavaan tilanteeseen osallistumalla viime tingan muutoksia sisältäneisiin valintakokeisiin, poikkeuksellisilla aikatauluilla ja poikkeuksellisilla valintakriteereillä. Lisäksi kesätyöt peruuntuivat todella monelta ja valmistuneet nuoret jäivät vaille työpaikkaa. Samanlaisia työelämään pääsyn pitkittyneitä vaikeuksia oli 90-luvulla laman aikaan ja näillä kauaskantoisia seurauksia.

Turun yliopiston tohtorikoulutettava Juuso Repo ja erikoistutkija Sanna Herkama toteuttivat Valmistuitko koronakeväänä? –kyselytutkimuksen toisen asteen päättäville opiskelijoille. Kyselytutkimuksen vastaukset antavat huolestuttavan kuvan nuorten opiskelijoiden tilanteesta. 

Yli puolet vastaajista (52 %) koki itsensä ahdistuneemmaksi ja yksinäisemmäksi (56 %) kuin aiemmin. Vastaajien hyvinvoinnin lisäksi kyselytutkimuksen tulokset kertovat karua kieltä nuorten työllistymismahdollisuuksien heikkenemisestä. Lähes joka viides (19 %) raportoi menettäneensä kesätyön, muun työpaikan menettäneitä oli vastaajista yhdeksän prosenttia. 16 prosenttia vastaajista kertoi töiden vähentyneen koronarajoitusten takia. Lähes puolet (43 %) ei ollut kesän aikana töissä lainkaan. Ammattiin valmistuneista joka kolmas koki koronatilanteen heikentäneen heidän työllistymismahdollisuuksiaan ja yhtä moni ei uskonut lainkaan työllistyvänsä opiskelemalleen alalle. Tuoreista ylioppilaista yli kolmannes oli vielä vailla suunnitelmaa syksyksi.

Koronapandemian vaikutukset nuoriin ja opiskelijoihin ovat olleet merkittävät. Yksi tärkeä keino lisätä nuorten tulevaisuususkoa ja varmuutta omasta elämästään on työpaikkojen ja harjoittelupaikkojen saatavuus. Tästä huolesta olemme keskustelleet niin budjettineuvotteluissa kuin kaupunginhallituksen kokouksissa ja keinoja nuorten kesätyömahdollisuuksien lisäämiseksi kaupungin omassa toiminnassa ja kesätyöseteleiden muodossa on ymmärtääkseni otettu valmisteluun. Toivottavasti nuoret kuulevat näistä pian.