Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Meidänkin perheessä vuoroasutaan. Puolet avioliitoista päättyy eroon ja avoliitoista vielä suurempi osuus. Vuoroasuminen on siis hyvin monella perheellä pohdinnassa. Lähes 30 prosenttia erillään asuvien vanhempien lapsista asuu vuorotellen kummankin vanhempansa luona.  Perheiden etuudet ja palvelut eivät tällä hetkellä kuitenkaan tue lasten vuoroasumista.

Valtioneuvosto teki viime vuonna tutkimuksen lasten vuoroasumisesta. Tutkimushankkeessa selvitettiin lasten vuoroasumisen yleisyyttä ja taustatekijöitä Suomessa sekä kartoitettiin kansainvälisiä käytäntöjä vuoroasumisen huomioimisesta sosiaaliturvassa eri maissa.

Eroperheiden keskuudessa Suomessa toteutettuun kyselyyn vastasi lähes 3500 vanhempaa. Kysely oli ensimmäinen Suomessa toteutettu tutkimus, josta saatiin tietoa vuoroasumisen yleisyydestä kattavasti eri väestöryhmissä.


Tulosten mukaan vuoroasuminen on vahvasti yhteydessä vanhempien sosioekonomiseen asemaan: vuoroasuminen on sitä yleisempää, mitä paremmin toimeentulevia vanhemmat ovat. Pienituloisissa perheissä vuoroasumisen esteeksi voi muodostua esimerkiksi se, ettei vanhemmilla ole mahdollisuutta asua lähellä toisiaan tai hankkia riittävän isoa asuntoa.

Selvityksen mukaan lapsen asuminen kahdessa kodissa tuo perheille usein käytännön hankaluuksia ja lisäkuluja. Välimatkat kotien välillä ja varhaiskasvatukseen tai kouluun kuormittavat perheitä sekä ajallisesti että taloudellisesti. Koska lapsella voi olla nykyään vain yksi virallinen osoite on tämä haaste monen lapsen palveluiden saamiselle ja tiedonkululle molempiin koteihin. Koulukyytien vaikeus nousi myös esiin. Tein vuoroasumisesta eduskunnassa kirjallisen kysymyksenkin vuosi takaperin ja jatketaan työtä näiden perheiden ja lasten eteen. Pienillä kuluilla voidaan saada lapsen ja perheiden arki toimivammaksi ja suhteet molempiin vanhempiin kehittymään tasavahvemmin.


Koulukyytien osalta ensisijaista olisi saada kyydit molemmista kodeista onnistumaan niiltä saman kunnan alueella asuvilta perheiltä, joissa lapsi on koulukyytien parissa jo valmiiksi jonkun erityistarpeensa vuoksi. Eroperheiden vanhemmuuden tuki ja lasten arjen sujuvuudeksi tehtävät ratkaisut ovat lopulta pieni kustannus, jos perheet näin jaksavat ja voivat paremmin. Oikeustaisteluilta, riidoilta ja uupumiselta voidaan näinkin välttyä.