Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja nuorisovaltuutetut

On hienoa, että Espoossa toimii aktiivinen ja vaikuttava nuorisovaltuusto, voisi sanoa maankuulu. Olemme usein olleet monessa ensimmäisten joukossa esim. mahdollistamalla nuvalaisten osallistumisen valtuustoon, lautakuntiin ja kaupunginhallitukseen. Hienoa myös se, että pitkien keskustelujen ja monien aloitteiden jälkeen saamme nuvan aloitteet edes näin kerran vuodessa valtuustoon tiedoksi. Vielä hetki sitten nuvan sihteeriresurssien ja taltioinnin kanssa oli sellaisia ongelmia, ettei aloitteita löytynyt edes nettisivuilta. Hyvä, että asiaan on nyt kaupungilla panostettu. 

Aina voimme ja meidän pitää tavoitella nuorten vielä parempaa vaikuttamisen mahdollisuutta itseään koskeviin asioihin ja siksi olen samaa mieltä valtuutettu Anthonin kanssa ja toivon, että uudelleen muotoiltu toivomus voidaan ottaa käsittelyyn. Olisi hyvä, että selvitämme, kuinka saamme aloitteet ja kannanotot parhaiten ja oikea-aikaisesti käsittelyyn niin valtuustoon kuin lautakuntiin.

Nyt tiedoksi tulleista alotteista ja kannanotoista tärkeänä juuri nyt kuntavaalien alla nostaisin aloitteista nuorten äänestysaktiivisuuden nostamisen. Äänioikeusikärajan laskuun, joka seurakuntavaaleissa on havaittu toimivaksi keinoksi emme täällä voi puuttua, mutta puolueina ja ehdokkaina voimme miettiä, miten varmistamme demokratian toimivuuden myös siltä osalta, että nuoret taustastaan riippumatta uskaltavat lähteä ehdolle, kuulevat ehdokkaista ja äänestävät. Tässä koko Nuvan toiminnan aktiivinen rooli ja esimerkki vaaleista ja vaikuttavuudesta on jatkossakin toivottavasti hyvä esimerkki.

Nuvan aloitteista ja kannanotoista näkyy, että he ovat olleet hyvin ajan hermolla. Esimerkiksi koulujen kierrätysmahdollisuuksien lisääminen ja näiden mahdollisuuksien selvittäminen huomioitiin budjettiriihessä. Kannanotoista myös näkyy, mitkä asiat koskettavat nuoria, esimerkiksi joukkoliikenteen käyttäjinä nuoret ovat merkittävä ryhmä, silti heidän toiveensa ja osaamisensa palveluiden kehittämisessä jää liian usein aivan liian vajaaksi. Tässä sekä Espoo, että HSL voivat toivottavasti petrata.

Esitänkin toivomuksen:

“Valtuusto toivoo, että Espoon edustajat vaikuttavat HSL:n suuntaan, jotta joukkoliikenteen lipunhintoja ja reittejä uudistettaessa HSL kuulee suurta julkisen liikenteen käyttäjäryhmää, nuoria, aktiivisesti ja laajasti.”