Eduskunnan puhemiehelle

Vuoden alusta alkaen kirjailijoiden ja muiden freelancereiden ei ole ollut enää mahdollista käyttää samaa verokorttia palkkaan sekä työ- ja käyttökorvaukseen. Muutos aiheuttaa haasteita freelancereille. Yleensä freelancerin on ollut tarkoituksenmukaisinta käyttää vain yhtä verokorttia. 

Freelancerin tulot kertyvät tavanomaisesti useista pienistä puroista. Eri maksajatahoja saattaa olla jopa kymmeniä. Esimerkiksi kirjailijoiden tulo muodostuu muun muassa kustantajien kirjojen myynnin perusteella tilittämistä tekijänpalkkioista, lainauskorvauksesta, käsikirjoitustöistä, kolumnipalkkioista,  jatkokäyttökorvauksista,  muista  tekijänoikeuskorvauksista, esiintymispalkkiosta, kirjoittamisen opettamisesta, apurahoista ja kirjallisuuspalkinnoista. Tulot voivat vaihdella vuosittain paljon. Tulojen määrää ja sitä, kertyvätkö ne palkkana vai työ- vai käyttökorvauksena, on hyvin vaikea ennakoida. 

Muutoksen taustalla on ollut pyrkimys varmistaa, että ennakonpidätys toimitetaan oikeansuuruisena. Aiempi menettely ei huomioinut, että palkalle ja työkorvaukselle myönnettävät vähennykset ovat osittain erilaisia. On kaikkien etu, että ennakonpidätys vastaa mahdollisimman tarkasti lopullisen veron määrää. Sama tavoite olisi kuitenkin toteutettavissa myös yhdellä verokortilla. Tästä on osoituksena vuoden 2018 loppuun asti käytössä ollut freelancer-verokortti, joka kävi palkkaan sekä työ- ja käyttökorvaukseen. 

Järjestelmää tulisi selkiyttää ja yksinkertaistaa, ei päinvastoin. Muutoksessa on jäänyt huomioimatta asiakkaan käytännön näkökulma. Mitä sujuvampi järjestelmä on verovelvollisille ja maksajatahoille, sitä todennäköisempää on, että ennakonpidätys toimitetaan oikeansuuruisena. Nyt uhkana on, että tavoite jää toteutumatta ja että muutoksen vaikutus on lopulta päinvastainen. Silpputyötä tekevien tilanne vaatisi myös monia muita kehittämistoimia. 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen: Mihin toimenpiteisiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta kirjailijoille ja muille freelancereille järjestetään jälleen toimiva yhden verokortin malli? 

Helsingissä 9.4.2021 

Inka Hopsu vihr