Julkaistu Espoon Vihreiden nettisivuilla
Tiedotteet | 4.6.2013 klo 15.37

Espoon Vihreä valtuustoryhmä esittää Espoo-tarinaan ja strategiaan muutoksia, joiden myötä strategiasta saadaan hyvä pohja valtuustokauden työlle.

Vihreät haluavat, että Espoo sitoutuu strategiassaan:

– pieniin ryhmäkokoihin kouluissa ja päiväkodeissa, jolloin kasvattajilla on aikaa keskittyä lapsiin
– palveluiden tuottamiseen ja järjestämiseen siten, että palveluja tuotetaan tarvittaessa myös yhteistyössä kumppaneiden kanssa
– joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn kulkumuoto-osuuksien kasvattamiseen
– kestäviin ja vastuullisiin hankintoihin sekä ilmastopäästöjen vähentämiseen 30% vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990 tasosta
– veropohjan kestävyydestä huolehtimiseen sekä harmaan talouden torjuntaan

Espoo tarinaa ja strategiaa on työstetty avoimesti siten, että niin asukkaat, kaupungin työntekijät kuin päättäjätkin ovat päässeet osallistumaan. Nyt etsitään vielä valtuustoryhmien kesken yhteistä näkemystä viimeisistä viilauksista ennen kuin strategia hyväksytään valtuustossa 10.6.

”Espoo-tarinan mukaan espoolaisten ekologisen jalanjälki pienenee ja Espoo toimii ilmastonmuutoksen torjunnan edelläkävijänä. Siksi kunnianhimoinen ilmastotavoite sekä joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn kulkumuoto-osuuden kasvattaminen ovat perusteltuja valtuustokauden tavoitteita”, valtuustoryhmän puheenjohtaja Inka Hopsu toteaa.

”Harmaan talouden torjunta on osa vastuullista edelläkävijyyttä. Kaupungin veropohja tarvitsee muutenkin vahvistusta. Vihreille on myös tärkeää, että strategiassa painotetaan kaupungin roolia palveluiden tuottajana.” Hopsu jatkaa.

Lasten hyvinvointiin Vihreä valtuustoryhmä haluaa panostaa korostamalla pienten ryhmäkokojen merkitystä erityisesti päiväkodeissa ja alakouluissa. ”Kun kasvattajilla on aikaa keskittyä lapsiin, voidaan myös mahdollisiin ongelmiin puuttua tehokkaasti ennalta” Hopsu päättää.

Espoon kaupunvaltuusto käsittelee maanantaina 10.6 Espoo-tarinan, strategiaperustan ja poikkihallinnollisten kehitysohjelmien tavoitteiden hyväksymistä.