“Saimme neuvoteltua ensi vuodelle viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilun sekä torjuttua Espoo-lisään ja koulujen tuntiresursseihin, ryhmäkokoihin ja avustajaresurssiin kohdistuneet leikkaukset lähes kokonaan. Kannamme jatkossakin huolta siitä, että Espoossa jo pitkään jatkunut tiukka talouskuri on johtanut kasvavassa kaupungissa tilanteeseen, jossa henkilökunta on kovilla asukkaille tärkeiden palveluiden toteuttamisessa.” sanoo Espoon Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Inka Hopsu

Sosiaali- ja terveystoimessa lisättiin rahaa lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin, vammaispalveluihin ja perhepalveluihin sekä päätettiin paperittomien välttämättömän hoidon toteuttamisesta. Nämä olivat neuvotteluissa Vihreiden kärkitavoitteita ja Espoon Vihreät onkin tyytyväinen niiden toteutumiseen. Tärkeitä lisäyksiä tehtiin myös vanhusten hoitoon ja sen laatua halutaan seurata tarkasti.

“Erityisen iloinen olen panostuksista lasten ja nuorten ennaltaehkäiseviin sekä mielenterveys- ja terapiapalveluihin. Lisäys vammaispalveluihin on erittäin tarpeellinen ja hienoa on, että pitkään esittämämme paperittomien välttämätön terveydenhuolto on nyt päätetty hoitaa.” Hopsu jatkaa.

Espoon ilmastotyön johtamista vahvistetaan. Vuoden 2019 aikana laaditaan päästövähennysskenaariot ja toimenpiteet, joilla varmistetaan, että Espoo on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteet tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi.

“Espoo on strategiassaan linjannut tiukan tavoitteen, että Espoo on hiilineutraali 2030. Nyt on varmistettava, että ensi vuoden aikana saamme päätettyä konkreettiset toimet, joilla tavoitteeseen päästään.” Hopsu linjaa.

Pyöräilyn edellytyksiä parannetaan edistämällä talvipyöräilyä ja reunakivien poistoa. Tähän saadaan vauhtia, kun viime talousarvioneuvotteluissa sovittu pyöräilykoordinaattori aloittaa työnsä. Rakentamisen energianeuvontaa lisätään sekä pientalorakentajille että taloyhtiöiden remontteihin. Järvien kunnostusta jatketaan tekemällä Espoon huonokuntoisimmalle järvelle, Loojärvelle, kunnostussuunnitelma. Lisäksi ympäristökeskuksen paikkatietoasiantuntijan toimi vakinaistetaan.