Kaupunginjohtaja Mäkelä ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Konttas

 

Talousarvion osalta on kohtuullisen selkeä ja hyvä valmisteluprosessi, jossa mukana ovat lautakunnat. Hyvä niin.  Lautakunta antaa päätösesityksen tulevasta budjetista kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen valmistelua varten. Näin tehtiin tänäkin syksynä. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta antoi esityksen budjetista 23.9. kokouksessa. Lautakunnan päätöksentekoa varten oli käyty myös taustavalmistelua puheenjohtajiston kesken.  Lautakunta teki poliittisia arvovalintoja, kuten kuuluukin ja päätös löytyy alta.

 

http://espoo04.hosting.documenta.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames

 

Valitettavasti lautakunnan päätöksenteon pohjana olleet luvut eivät ole nyt kaupunginjohtajan esittelemän budjettiesityksen mukaisia. Kaupunginjohtajan esittämän budjetin luvut ovat 3,3 miljoonaa pienemmät kuin lautakunnalle annetut luvut, ja kohdennukset on osin tehty toisin kuin lautakunta on esittänyt tai yleensä oli lautakunnalle valmistellussa esityksessä.

 

Tämä tarkoittaa sitä, että poliittinen päätöksentekoprosessi lautakunnan näkökulmasta on kylmästi ohitettu.  Ja kaupunginjohto viittaa kintaalla lautakunnan rooliin toimia arvovalintojen tekijänä ja päättäjänä.  Lautakunnan päätöksenteko käytännössä sivuutettiin, kun kaupunginjohtajan esityksen luvut olivat toiset kuin lautakunnan käsittelyssä olleet luvut. Lisäksi muutetuista luvuista ja niiden perusteista ei tullut minkäänlaista tietoa kaupunginjohdolta lautakunnalle.

 

Lyhyesti sanottuna vähintä mitä olisi pitänyt tehdä: lautakunnalle olisi pitänyt tuoda muutettu talousarvioesitys ennen kaupunginjohtajan budjettiesityksen julkistamista. Me poliittisina päättäjinä vastaamme myös kuntalaisille viime kädessä palveluista ja niihin liittyvistä asioista. Jos virkamiehet ohittavat poliittisen päättäjän näkemyksen, niin samalla käännetään selkä kuntalaisille äänestäjinä.

 

Mitä korjaavia toimia aiotaan tehdä, jotta jatkossa lautakunnalla on se rooli, joka sille kuuluu? Onko muiden toimialojen osalta toimittu samoin? Miten kaupunginjohto huolehtii jatkossa lautakuntien  päätösten näkymisestä myös lopullisessa päätöksenteossa? Miten huolehditaan tiedon saumattomasta kulkemisesta lautakuntaan, kun muutospäätöksiä tehdään poliittisen käsittelyn jälkeen?

 

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan puolesta

 

Sanna Lauslahti                                                        Inka Hopsu

Puheenjohtaja                                                         Varapuheenjohtaja