Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Strategiakeskustelu on hyvä hetki palata valtuustosaliin koko uuden valtuuston voimin. Kiitos virkamiehille valmistelusta ja kollegoille pääasiassa yhteiseen ymmärrykseen johtaneista neuvotteluista. Toivottavasti jatkossa ei kuitenkaan tarvitse enää etänä neuvotella, oli se vaan sen verran hankalaa kumminkin..

Strategiassa keskeisenä painopisteenä on kaupungin kestävä elpyminen koronasta sekä koronan aiheuttaman hyvinvointi- ja oppimisvelan kurominen. Vihreät pitää tärkeänä vahvaa panostusta lasten ja nuorten hyvinvointiin, mielenterveyspalvelujen vahvistamiseen sekä vanhusten yksinäisyyden vähentämiseen. Lapsiperheköyhyyden poistaminen on tärkeä keino lisätä hyvinvointia ja vähentää eriarvoisuutta. Strategia tavoittelee yhä vahvemmin myös Espoon eri alueiden tasa-arvoa palveluiden saatavuudessa ja alueiden vetovoimassa.

Vihreille tärkeää on, että Espoo sitoutuu olemaan vahva sivistyskaupunki.

Haluamme Espoossa nyt erityisesti vahvistaa koulutuksen tasa-arvoa ja varata riittävät tukitoimet jokaiselle lapselle ja nuorelle. Tärkeä on myös tavoite nostaa varhaiskasvatuksen osallistumisastetta sekä se, että jokaiselle espoolaisnuorelle olisi tarjolla mieluinen harrastus. Tähän Suomen harrastusmallin kehittäminen vastaa myös.

Espoo sitoutuu olemaan hyvä työnantaja, joka pitää huolta henkilöstönsä hyvinvoinnista.

Meillä on valtava pula mm. varhaiskasvatuksen opettajista, hoitajista ja koulupsykologeista. Kaupungin on oltava houkutteleva ja pystyttävä tarjoamaan hyvät työolot uusille tulijoille ja pitämään kiinni täällä jo olevista.

Arvoisa pj, hyvät valtuutetut,

Lähiluonto nousee esille aina, kun espoolaisilta kysytään, mikä on parasta Espoossa? Nyt lähiluonnon vaaliminen ja luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen on kirjattu koko kaupungin tavoitteeksi. On tärkeää, että luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen nostetaan strategiassa ilmastonmuutoksen torjunnan rinnalle. Toivottavasti luontokadon riskien ymmärtäminen ei vie maailmalta yhtä kauan kuin ilmastonmuutoksen torjunnan tärkeys on vaatinut.

Tavoite luonnon monimuotoisuuden elpymiseksi ja kokonaisheikentymättömyyden saavuttamiseksi vuoteen 2035 mennessä on kunnianhimoinen. Sitä kohti etenemme muun muassa useita uusia luonnonsuojelualueita perustamalla. Tähän tänään myöhemmin käsittelyssä oleva luonto-ohjelma tarjoaa hyvän pohjan.

Myös ilmastotyöhön saadaan aiempaa enemmän ryhtiä: puuttuvat toimet Espoon hiilineutraaliustavoitteen 2030 saavuttamiseksi tullaan asettamaan. Liikenteen päästöjä vähennetään kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edellytyksiä parantamalla. Ilmastotoimien tiekarttaa myös seurataan ja raportoidaan 2030 tavoitetta vasten.

Vihreät ovat tehneet hartiavoimin töitä asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien parantamiseksi ja se työ tuottaa nyt tulosta. Asukkaiden osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia kaikessa kaupungin toiminnassa vahvistetaan viime valtuustokaudella hyväksyttyä Espoon osallisuusmallia toteuttaen ja edelleen kehittäen.

Espoo kasvaa ja meidän tulee olla hyvä kotipaikka jokaiselle. Siksi linjaamme, että Espoossa on nollatoleranssi niin kouluväkivallalle kuin rasismille.

Hienoa, että yhdeksi tarinan kärkitavoitteista on nostettu kotoutumisen onnistuminen, sekä työllisyyden vahvistaminen. Näissä onnistuminen on myös kansallisesti merkittävä tavoite. Iloitsen myös, ettemme tingi tavoitteista nuorisotyöttömyyden torjumisessa, sillä nämä vaikutukset kantavat kauas.

Loppuun lyhyesti kehyksestä ja veroprosentista. Take eli talouden kestävyys -ohjelma on osoittautunut monin paikoin haastavaksi toteuttaa ja on erittäin hyvä, että tässä yhteydessä linjaamme, että sen kipukohtia, kuten opetuksen ja kasvatuksen henkilöresurssia, joukkoliikenteen leikkauksia, kirjastojen ja tyttöjen talon lakkautuksia, päätettiin neuvotella ensi keväänä uusiksi. Painetta veron korotukselle olisi myös, jotta velkaantuneisuus ei kasvaisi ja kasvavan kaupungin investointipaineisiin esimerkiksi päiväkotien ja koulujen osalta voitaisiin vastata. Investointien osalta pidän tärkeänä, että tämä valtuusto aloittaa edellisen valtuuston aloittamaa työtä koulujen ja päiväkotien hätäväistöjen ehkäisyssä. Siksi esitän seuraavan valtuustotoivomuksen: 

Valtuusto toivoo, että investointiohjelmasta päätettäessä tavoitteena on yhä, että koulujen ja päiväkotien hätäväistöjä on nolla.

Toivottavasti näissä kasvun edellytyksissä vaikuttamistyömme myös valtion suuntaan tuottaa tulosta. Koronasta elpymiselle eivät veronkorotukset kuitenkaan olisi tervetullut viesti, joten vielä tuleva vuosi tulee etsiä vaihtoehtoisia rahoitustapoja valtion koronatukien lisäksi ja sitä seuraava vuosi on taas sote-muutosten vuoksi verotasoltaan lukittu ja suurten muutosten aikaa muutenkin.

Tuleva strategiakausi vaatii niin muutosjoustavuutta, valtavan määrän työtä kuin kykyä reagoida nopeasti, jotta kuntalaisten peruspalveluiden saatavuus ja laatu voidaan säilyttää. Samalla tulee kirkkaana mielessä olla myös vielä pitkäjänteisempi näkymä elinkelpoisesta ja luonnonläheisestä Espoosta, jonka saavuttaminen vaatii meiltä nyt kunnianhimoisia toimia työllisyystavoitteiden, vahvistuvan luonnonmonimuotoisuuden ja hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi.