Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Kiitos valtuutettu Niemiselle kysymyksestä ja viranhaltijoille varsin perinpohjaisesta vastauksesta.

Rekrytointihaasteiden ja heikon pitovoiman syyksi todetaan vastauksessa mm. seuraavaa:

”Kohtuuttoman suureksi koettu työkuorma on syy, jonka useat opiskeluhuollon psykologin tehtävistä pois hakeutuvat ilmoittavat syyksi hakeutua toisaalle. Tämä korostuu tilanteessa, jossa koronapandemia on lisännyt oppilaiden/opiskelijoiden oppimisen ja hyvinvoinnin eroja. Kun psykologilla on työalueenaan iso koulu tai useita kouluja, työssä ei aina mahdollistu yhteisöllisen ja ennaltaehkäisevän työn ensisijaisuus, kuten oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaisesti pitäisi.

Toisen asteen koulutuksessa on tällä hetkellä paljon opiskelijoita, jotka tarvitsevan tukea mielen hyvinvoinnin haasteissa. Esi- ja perusopetuksessa psykologien työkuormaa lisäävät muun palvelukentän haasteet. Esimerkiksi oppilaiden aktiivisuuden ja tarkkaavuuden haasteissa tilanne kouluissa on vaikea, kun Espoon lastenpsykiatrinen yksikkö on sulkutilassa ainakin koko syyslukukauden 2021. Psykologien asiakasmäärä kasvoi lukuvuonna 2020-2021 20 % (n=4433) edelliseen lukuvuoteen verrattuna.”

Tämä vastaus kertoo karua kieltä siitä, minkälaisessa tilanteessa Espoossa olemme. Meidän pitää ratkoa rekrytointiongelma oli tapa sitten palkkaus, työtä tukevat muut työntekijät esimerkiksi kuraattorien lisääminen, parempi johtaminen, työnkuvan rajaaminen. Viime kädessä riittävän henkilöstön turvaaminen auttaa myös pitovoimassa, kun työtaakka ei käy kellekään liian raskaaksi. Siksi tukea tarvitaan myös varaisemmissa vaiheissa, riittävän pieninä opetusryhminä, että opettaja ehtii tarttua esimerkiksi kiusaamiseen tai oppimisvaikeuksiin ajoissa, avustaja ja erityisopetusreusssina ja perhepalveluina.

Hallitus on nyt pyrkinyt varmistamaan rahoituksen ja oppilashuoltohenkilöstön mitoituksen minimitason lainsäädännöllä.  Eduskunnassa on parhaillaan käsittelyssä lakiesitys, jonka mukaan oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin tulisi sitovana henkilöstömitoituksena kaikille perusopetukseen ja toiselle asteelle vähintään yksi kuraattori 670:tä oppilasta/opiskelijaa kohti ja yksi psykologi 780 oppilasta/ opiskelijaa kohti 1.8.2023 alkaen.

Espoossa suomenkielisessä esi- ja perusopetuksessa yhdellä psykologilla on työalueenaan keskimäärin 850 oppilasta, toisen asteen koulutuksessa 1227 opiskelijaa. Vastaavat luvut ruotsinkielinen esi- ja perusopetus 752, toisen asteen koulutus 895 eli matkaa uuden lain tavoitteisiin on vielä kurottavana aiempien tyhjinä olevien vakanssien päälle.

Tärkeää on lisätä myös psykologien erikoistumiskoulutusmahdollisuuksia ja maksutonta psykoterapiakoulutusta. Kannatus valtuutettu Niemisen toivomukselle.