Koulukiusaaminen on yhä vakava ongelma, vaikka Espoossa on pitkään tehty järjestelmällistä työtä koulukiusaamisen ehkäisemiseksi ja kiusaamistilanteiden hoitamiseksi mm. KiVa Koulu -metodin, Arvokas-toiminnan ja vertaissovittelun avulla. Kiusaamisella tarkoitetaan tässä henkilöiden välistä tai yhteisöllistä henkistä ja fyysistä väkivaltaa. Netissä tapahtuva kiusaaminen on yleistä ja täyttää digitaalisen väkivallan kriteerit. Koulukiusaaminen on tutkijoiden mukaan muuttunut nöyryyttävämmäksi, ja yhä rajumpaa väkivaltaa esiintyy jo alakouluissa. Lisäksi kiusaamistilanteita kuvataan ja jaetaan jälkikäteen sosiaalisessa mediassa. 

Kiusaaminen ja väkivalta vaikuttavat koko kouluyhteisöön. Turvattomuuden ilmapiiri heikentää lasten ja nuorten hyvinvointia, laskee oppimisen motivaatiota ja estää heitä saavuttamasta omaa täyttä potentiaaliaan. Kiusaamisen nollatoleranssi ei aina toteudu eikä kiusaamiskierteitä aina saada katkaistua. Lisää keinoja tarvitaan myös vakavammissa kouluväkivallan muodoissa ja äkkinäisissä tilanteissa. Pitkään pahoinvoivien lasten auttamiseksi tarvitaan tilapäistä sairaalaopetusta tai mahdollisuuksia opettaa muussa kuin samassa kouluympäristössä. Koronan tuoman etätyö- ja etäopetusajan myötä lasten ja nuorten pahoinvointi on lisääntynyt Espoossakin, ja viime aikoina on tullut ilmi lukuisia väkivallan tekoja eri kouluissa. Poliisin kotihälytystehtävien lisääntyminen kertonee myös perheissä olevan turvattomuuden ja pahoinvoinnin lisääntymisestä.  

Opettajilla ja koulun henkilökunnalla ei ole ollut riittävästi keinoja puuttua väkivaltaan. Koulupsykologien resurssia ei ole tarjolla tarvitseville, vaan paikoitellen ajanvaraukset menevät jo nyt syksyyn. Avoimia koulupsykologien vakansseja ei ole saatu täytettyä. Useissa kunnissa, kuten Lappeenrannassa, Turussa ja Vantaalla on saatu hyviä tuloksia mm. tarjoamalla kouluille koordinoivaa tukea kiusaamistapausten ratkaisemiseen tai lisäämällä kouluun nuorisotyöntekijöiden tai erikoissairaanhoitajien resurssia. Myös monien järjestöjen ja kunnan yhteistyöllä on löydetty toimivia ratkaisuja: mm. Aseman Lapset ry on saanut hyviä tuloksia sovittelumenetelmällä ja verkostomaisella työskentelyllä eri tahojen kanssa. 

ME ALLEKIRJOITTANEET VALTUUTETUT kysymme, mitä kaupunginhallitus aikoo tehdä kouluväkivaltaan puuttumiseksi ja turvallisuuden takaamiseksi kouluyhteisöissä.