Melonnan suosio ulkoliikuntalajina on kasvanut jo vuosia ja harrastajamäärät ovat viime vuosina lisääntyneet voimakkaasti Espoossakin. Suomen Melonta ja Soutuliiton (SMSL) jäseninä toimii tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla 12 seuraa, joissa jäseniä noin 4500. Seurojen ulkopuolisia harrastajia on SMSL:n ulkopuolisissa seuroissa myös tuhansia. Jos lisäksi lasketaan seuroihin kuulumattomat harrastajat ja muualta saapuvat melontavieraat, lähentelee pk-seudulla harrastajien määrä jo 10 000 melojaa.

Melontaharrastuksen kasvua ei ole huomioitu pääkaupunkiseudulla riittävästi melonnan fasiliteeteissa. Melontaharrastajat kuten veneilijätkin liikkuvat laajalti rannikkoa pitkin lännestä itään ja päinvastoin. Sen vuoksi samansisältöinen aloite on jätetty myös Helsingissä.

Harrastajien keskuudessa yksi näkyvä seikka on melontalaiturien puute. Erityisesti puute on esteettömistä melontalaitureista, niitä ei juuri ole.

Uimarannatkin ovat olleet kiellettyjä melojilta turvallisuussyistä. Mahdollisuutta uimarantojen käyttöön tulisikin tehostaa jatkossa esim. poijuin merkityin sektorein, joilla rantautuminen olisi mahdollista melojille, sup-lautailijoille ja muilla moottorittomilla vesiliikennevälineillä liikkuville.

Veneen laskuun/nostoon suunniteltuja betoniramppeja on kyllä tarjolla, mutta ne ovat rosoisia, betonipinnoitteisia sekä usein levän liukastamia. Ne eivät sovellu melonnan tarkoituksiin, koska niitä käytettäessä kaluston vaurioituminen tai jopa melojan loukkaantuminen on iso riski.

Espoossa melontalaitureiden sijoittelu soveltuisi toiminnallisesti erityisen hyvin välille Otaniemi – Kivenlahti. Espoo ympäristöineen ja saarineen on suosittu retkikohde. Melonnan suosio tulisi huomioida alueen kehittämissuunnitelmia laadittaessa.

Lajin kasvun myötä on tarpeen huomioida myös riittävät resurssit melonnan turvallisuuteen ja osaamiseen. Seurojen alkeiskurssit täyttyvät nykyisin hetkessä ja todella moni lajista kiinnostunut ei mahdu mukaan seuratoimintaan. Seurat ovat tilanpuutteen vuoksi tilanteessa, jossa ne eivät voi enää kasvaa. Ei ole tarjota kalustopaikkoja halukkaille eikä seurakalustoakaan ole mahdollista enää lisätä samaisista syistä. Uusille seuroille tai seurojen kasvulle olisi kysyntää, mutta kaupungilla ei ole ollut osoittaa sopivia paikkoja seurojen toimintaan.

Seurojen lisäksi myös kaupalliset melontapalvelut kasvaisivat, jos paikkoja ja tiloja palveluiden kehittämiseksi löytyisi. Yksityinen sektori järjestää kurssitusta ja vuokraa kalustoa harrastajille. Myös heillä kasvu on ollut nopeaa.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Espoo ryhtyy toimiin melonnan ja melontaseurojen toimintaedellytysten kehittämiseksi ja osoittaa ja merkitsee rantautumispaikkoja melojille.

Inka Hopsu 7.6.2021