Vihreiden kansanedustaja Inka Hopsu kysyi eduskunnan kyselytunnilla 6.6.2024 onko Orpon hallitus todella valmis edistämään Viiankiaavan alueen kaivostoimintaa ja ohittamaan riskin suurista vahingoista luonnolle. Edustaja Hopsu myös kritisoi ympäristö- ja ilmastoministeri Mykkäsen puheita kaivostoiminnasta.

“Se, että vastuullisella tavalla voidaan tuottaa mineraaleja Suomessa, suomalaisten työpaikkojen avulla, tapahtuu varmasti puhtaammin kuin muualla”, totesi ministeri Mykkänen eduskunnan kyselytunnilla kaksi viikkoa sitten. Ministerin väite ei kuitenkaan pidä paikkaansa, sillä kaivosten jätteiden ja jätevesien sääntely on tiukempaa esimerkiksi Ruotsissa ja Yhdysvalloissa.

– Suomessa tarvitaan tarkempia rajoja kaivosjätteille ja jätevesille. Tosiasia on, että Suomessa kaatopaikkojakin säännellään tiukemmin kuin kaivoksia, toteaa kansanedustaja ja vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Inka Hopsu, ja jatkaa:

– Vierailin toukokuussa Savonlinnassa Laukunkankaan kaivosjätealueella tutustumassa kaivosjätteen saastuttamaan ympäristöön. Tutustuimme myös luvatta kaivettuun ojaan, jota pitkin myrkkyvesi valui lähijärveen (Särkijärvi). Laukunkankaalla oli nikkeli- ja kuparikaivos, joka suljettiin vuonna 1994, kun se oli toiminut kymmenen vuotta. Särkijärvi on nykyään kuollut ja kalaton. Alueella olleen kaivoksen louhosjätteelle rakennetut suojapenkat vuotavat edelleen rikkipitoisia yhdisteitä maastoon.

Keskiviikon 5.6. täysistunnossa ministeri Mykkänen toi esiin, että hallitus on valmis vakaasti harkitsemaan kaivoksen rakentamista Viiankiaavalle. Tämä siitä huolimatta, että Viiankiaapa on kaksinkertaisesti suojeltu.

– Luontokatoa torjutaan teko kerrallaan. Kaivostoiminta Viiankiaavalla olisi teko luontokadon puolesta, Hopsu jatkaa.

Vihreiden mielestä kaivosten päästöt ympäristöön täytyy saada kuriin. Tämä onnistuisi ottamalla joka kohdassa käyttöön parhaat mahdolliset teknologiat, joille määriteltäisiin standardit. Lisäksi luonnonsuojelualueet tulee rajata yksiselitteisesti pois kaivostoiminnan piiristä. Kaivosvero täytyy korottaa moninkertaiseksi, jotta se olisi linjassa verrokkimaiden kanssa ja se tulisi ulottaa myös louhinnan määrään. Esitimme huhtikuussa 2024 osana vihreää verouudistusta kaivosveron korotusta, jolla valtio saisi lisätuloja 150 miljoonan euron edestä.

– Miten hallitus aikoo varmistaa, etteivät kaivokset tuhoa arvokasta luontoamme ja hankkeet käynnisty alueilla, joita kansalaiset haluavat suojella. Miksei tässä kohtaa hallituksen metsien osalta käyttämä argumentti omaisuudensuojasta painakaan, vaan kaivosvarauksen voi tehdä kenen tahansa maille, vaikka omistaja haluaisi mökkimaitaan ja vesiään suojella, ihmettelee Hopsu.

Lisätietoja

Inka Hopsu
kansanedustaja Vihreät
p. 040 758 9545
inka.hopsu@eduskunta.fi