Eduskunta käy tänään 13.6. ajankohtaiskeskustelun lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja jaksamisesta muun muassa Vihreiden kansanedustaja Inka Hopsun tekemän nuorten hyvinvointia käsittelevän keskustelualoitteen pohjalta. 

– Tein keskustelualoitteen sillä kannan suurta huolta nuoristamme. Nuorten hyvinvointi heikkenee useilla mittareilla mitattuna, mutta toimet nuorten ja perheiden tukemiseksi sen kuin heikkenevät, Hopsu ihmettelee.

Nuorten elämää varjostavat poikkeuksellisen suuret uhkakuvat, ilmasto- ja luontokriisi, sota lähialueella ja hyvinvointivaltion kestävyyden haasteet ikääntyminen ja kasvanut velka. Nuorten mielenterveyden ongelmat ovat lisääntyneet, ja tutkimusten mukaan jopa 20—25 prosenttia nuorista kärsii jostain mielenterveyden häiriöstä. Mielenterveyspaleluihin pääsyn parantaminen on erittäin tärkeää, mutta todella oleellista olisi ratkaista ja ennaltaehkäistä pahoinvoinnin juurisyitä.

– On arvovalinta, suuntaammeko säästöjä nuoriin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin. Nyt monet Orpon hallituksen leikkauksista osuvat juuri lapsiin ja nuoriin joko suoraan tai välillisesti. Nuorisotyö, harrastustoiminta ja nuorten oma järjestötoiminta ovat juuri niitä toimintoja, joilla ehkäistään yksinäisyyttä, vahvistetaan osallisuutta yhteiskuntaan ja ehkäistään syrjäytymistä, Hopsu muistuttaa.

– Harrastuksista voi löytyä se turvallinen aikuinen, jota kotoa ei löydy. Tai se paikka, jossa voi osoittaa pärjäävänsä ja kokea onnistuvansa. Harrastusten avulla tartutaan liikkumattomuuteen ja niiden kautta integroituminen suomalaiseen yhteiskuntaan on ollut mahdollisuus monelle maahan muuttaneelle. Järjestöt kantavat suurta vastuuta myös monesta haavoittuvasta nuorten ryhmästä, Hopsu muistuttaa.

Vuoteen 2026 mennessä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan avustuksien leikkaukset nousevat 150 miljoonan euroon. Vielä näiden täsmällistä kohdentumista ei tiedetä, mutta jos OKM:n valtionavustusten leikkaukset toteutettaisiin entisen arpajaislain jakosuhteen mukaisesti, nuorisoalaan kohdistuisi 9 % leikkauksista. Se voisi tarkoittaa 13,5 miljoonaa euroa.

– Orpon hallituksen hallitusohjelmassa luvattiin laaja-alainen toimenpideohjelma nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi sekä hyvinvointivajeen ja mielenterveyden ongelmien paikkaamiseksi. Nyt kysyn, missä tämä ohjelma ja toimenpiteet viipyvät, kun niistä ei kuulu ja hallitus tekee aivan päinvastaisia toimia? Peräänkuulutan myös tutkimustiedon ja lapsi- ja nuorivaikutusten arviointia päätöksenteon pohjaksi, nyt vaikutusten arviot puuttuvat hallituksen toimista, Hopsu jatkaa.

– Säästöt nuorilta kasvattavat hyvinvointivelkaa. Nuoret ovat väärä ja lyhytnäköinen säästökohde. Ne syövät myös osaamisen, talouden menestyksen ja yhteiskuntarauhan eväitä koko yhteiskunnalta, Hopsu päättää.

Lisätietoja

Inka Hopsu
kansanedustaja Vihreät
p. 040 758 9545
inka.hopsu@eduskunta.fi