Vihreiden kansanedustaja Inka Hopsu muisti opiskelijoiden mielenterveyspäivää jättämällä eduskunnalle toimenpidealoitteen opiskelijoiden psyykkistä hyvinvointia edistävien hyvinvointihankkeiden jatkamisesta sekä korkeakoulupudokkuutta laajemmin koskevan selvityksen ja suositusten laatimisesta.

Vuosittain tuhansia korkeakouluopiskelijoita jättää opintonsa kesken. Usein syinä ovat esimerkiksi mielenterveysongelmat, perheellistyminen, työnteko, loppuneet opintotukikuukaudet, vääräksi osoittautuva alavalinta, ohjauksen heikko laatu tai puute. Eri ikäisten ja taustaisten opiskelijoiden syyt opintojen etenemättömyydelle tai keskeyttämiselle vaihtelevat.

– Korkeakoulupudokkuuden syyt tulisi tuntea tarkemmin ja ennaltaehkäistä tahatonta pudokkuutta ajoissa. Opiskelijoiden kadottamiseen ei ole varaa, mikäli haluamme pitää asetetusta 50 prosentin korkeakoulutusasteen tavoitteesta kiinni. Nykyisessä osaajapulassa tavoitteesta ei olisi varaa luistaa, Hopsu sanoo.

Pudokkuuden tilastointi on tällä hetkellä heikkoa, sillä moni ei tee virallista ilmoitusta opintojen keskeyttämisestä. Useat saattavat olla yhä korkeakoulun rekisterissä, vaikka eivät enää suorittaisikaan opintoja. Noin joka viidestoista opiskelija keskeytti opintonsa eikä jatkanut tutkintoon johtavassa koulutuksessa lukuvuonna 2019/2020, mutta koronapandemian vaikutuksia tähän voi vasta arvailla.  Lisäksi tutkimusten mukaan pudokkuuden yleisyys kytkeytyy vahvemmin joihinkin aloihin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on rahoittanut koronapandemian aikana hyvinvointihankkeita, joiden fokus on ollut etenkin korkeakouluopiskelijoiden psyykkisessä tuessa. Sekä opiskelijat että rehtorit ovat olleet tyytyväisiä hankkeiden toimintaan ja tuloksiin. Hopsun mukaan korkeakoulut ovat tehneet paljon hyvää työtä pudokkuusriskissä olevien tavoittamiseksi ja pudokkuuden ennaltaehkäisemiseksi pandemian aikana.

– Korona-aikana aloitettujen opiskelijoiden hyvinvointihankkeiden tulisi jatkua ja työn muodostua pitkäjänteiseksi. Tavoitteeksi tulisi asettaa kaikkien pudokkuusriskissä olevien tavoittaminen, Hopsu toteaa.

Toimenpidealoiteessa ehdotetaan hyvinvointihankkeiden jatkon lisäksi selvitystä siitä, mitkä ovat pudokkuuteen johtavia tekijöitä sekä korkeakoulujen käytössä olleiden toimenpiteiden vaikuttavuutta. Hopsu pitää tärkeänä, että selvitys tulisi toteuttaa yhdessä korkeakoulujen ja opiskelijoiden kanssa.

Lisätietoja 

Inka Hopsu 
p. 09 432 3054  

inka.hopsu@eduskunta.fi