Suomen Partiolaiset on tehnyt kumppanuushankkeita Senegalilaisen partiojärjestö EEDS:n kanssa 1990-luvun alusta lähtien. Ensimmäinen hanke oli nimeltään Wergujaram – wolofin kielen sana, joka tarkoittaa tervettä ruumista. Hankkeessa rakennettiin Diofiorin kylään partiolaisten ja ulkoministeriön rahoituksella terveyskeskus. Sittemmin terveyskeskus on siirtynyt paikallishallinnon hallinnoitavaksi ja keskuksen myötä koko seutu on kehittynyt kylästä kaupungiksi. Partiolaiset ovat yhä mukana tukemassa keskuksen toimintaa ja ensimmäinen kehitysyhteistyöhanke, jota itse olin vetämässä oli juuri remontin tekeminen Diofiorin terveyskeskukseen.

Demokratian juurtumisesta huolimatta Senegal on yhä yksi maailman köyhimpiä valtioita. UNDP:n inhimillisen kehityksen indeksillä mitattuna Senegal sijoittui maailman maiden välisessä vertailussa sijalle 144 vuonna 2010. Senegalin taloudellisen ja inhimillisen alikehityksen kouriintuntuvuutta on lisännyt väestön taloudellinen eriarvoisuus. Yli 12 % Senegalin 12 miljoonaisesta väestöstä elää köyhyysrajan alapuolella. Sen sijaan, että tulonjako osoittaisi asteittaista tasoittumista, ovat tuloerot pitkällä aikavälillä vain kasvaneet.

Tällä hetkellä partiolaisilla on käynnissä ympäristökasvatukseen, jätehuoltoon ja mikroluottoihin keskittynyt Woomal-hanke. Woomal tarkoittaa jatkuvaa kehitystä. Hankkeen viimeinen vuosi käynnistyi juuri. Jo viimeisen puolen vuoden ajan on pohdittu, mitkä olisivat molemmin puolin järkevimpiä tapoja jatkaa yhteistyötä. Woomal on tavoittanut vuosittain yli 30 000 ihmistä osallistumaan opetustuokioihin ja koulutuksiin, joissa kerrotaan ympäristön kannalta kestävämmistä ratkaisuista niin ruuanlaitossa, jätteiden käsittelyssä kuin yritystoiminnassakin.

Pienyrityksille, jotka ovat sitoutuneet ympäristöystävälliseen toimintaan tai joiden yritysidea perustuu kierrätykseen, jätehuoltoon tai ympäristön tilaa parantaviin toimiin on myönnetty mikroluottoja. Yksi mainio esimerkki ovat mehiläistarhayrittäjät. Mehiläiset tarvitsevat elääkseen ja tuottaakseen hunajaa ympärilleen kukkia ja kasveja, siis roskaantumatonta luontoa. Seudun asukkaat ymmärtävät roskaamisen haitat, kun yhden perheen tai muutamankin toimeentulo on siitä riippuvainen. Samalla mehiläisellä saadaan siis aikaan useita positiivisia vaikutuksia.

Nykyinen hanke on toiminut , niin mainiosti, että tämän matkani tarkoitus onkin valmistella noin 250 000 euron jatkorahoitushakemusta ulkoministeriölle. Tarkoituksena on laajentaa ympäristökasvatus- ja mikroluototustoimintaa muutamille uusille paikkakunnille. Lisäksi pyritään tukemaan Senegalin valtion tavoitetta istuttaa ” vihreä vyö” maan halki ja siten estää autioitumista ja eroosiota. Partiolaiset sitoutuvat vastaamaan istutuksista tietyillä alueilla yhdessä muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Samalla tuetaan muiden energialähteiden, kuten mm. aurinkopaneeleiden käyttöönottoa ja ehkäistään näin puiden liikahakkuita. Aurinkopaneeli yhteistyöhön muuten etsitään vielä hyviä suomalaisia kumppaneita!

Tänään on vuorossa vierailu yhdelle mahdollisista uusista hankepaikkakunnista ja tutustumiskäynti Turun Taiteilijaseuran Dakarissa toimivaan jätehankkeeseen. Hankkeidemme tematiikka ja toiminnot ovat niin lähellä toisiaan, että toivon löytyvän yhteistyömahdollisuuksia, joilla molemmat hankkeet vahvistuvat.