Valtuustonkokous 13.6.2016

Vihreä ryhmä kannattaa Raide-Jokerin rakentamista. Panostus joukkoliikenteen kehittämiseen on kaupungissa, jossa siihen on todellinen tarve, erittäin järkevää.

Raidejokerin tehtävää tällä hetkellä hoitava Runkolinja 550 on erittäin paljon käytetty ja matkustajamäärät kasvavat koko ajan. Ennuste näyttää samaa. Siirtymä pyöriltä raiteille mahdollistaa tämän kasvavan matkustajamäärän sujuvan palvelun. Kehä I on Suomen vilkkaimmin liikennöity tie ja jokainen raiteille siirtyvä autoilija vähentää ympäristön kuormitusta ja sujuvoittaa liikennettä.

Espoo strategiassa linjasimme toimivan raiteisiin perustuvan poikittaisliikenteen tavoitteen. Tähän olemme kaikki sitoutuneet. Sitä viemme Raide-Jokeripäätöksellä toteen. Tällä nykyisellä reittilinjauksella raidejokeri parantaa erityisesti Otaniemen, Keilaniemen ja Leppävaaraan saavutettavuutta ja luo lisäedellytyksiä näiden alueiden kehitykselle. Tiederatikka Viikistä Otaniemeen ja hyvät lentokenttäyhteydet ovat tärkeitä tavoitteita. Tiivistä, raiteiden läheistä kaupunkia on hyvä saada syntymään lisää Espooseenkin, vaikka raidejokerin suurin rakentamispotentiaali sijoittuukin Helsinkiin.

Metron rakentamisen virheistä ja hallinnon ongelmista on otettava opiksi. Raide-Jokerista käynnistetään kokonaisvaltainen riskienhallintatyö, jolla pyritään varmistamaan hankkeen asianmukainen toteutus.

Toteutuksen mallista on tehty erilaisia vaihtoehtoja arvioiva selvitys, jonka perusteella esitetään hanketta toteutettavan allianssihankeena. Allianssimallista on hyviä kokemuksia esimerkiksi Tampereella ja Lahdessa.

Valtion budjetissa esitetyistä uusista liikennehankkeista Raide-Jokeri on kädenojennus meille pääkaupunkiseudulle. Hyvä, että valtion budjettiin mahtui sentään tämä satsaus tännekin. Monia seudun valtion teihin kohdistuvia parannuksia olemme joutuneet kiireisen tarpeen vuoksi hoitamaan omin varoin, kun valtiolle kuuluva rahoitusosuus on jäänyt uupumaan. Hallituksen ymmärryksen suurten kaupunkien rahoitustilanteesta soisi muutenkin paranevan. Tämä ehkäisisi meitä nyt painavaa suurta huolta, riittävätkö kaupungin varat tarvittavaan korjausrakentamiseen ja väestönkasvun mukanaan vaatimiin uusiin päiväkoti- ja koulurakennuksiin. Raideratkaisu on näillä väkimäärillä myös erittäin tarpeellinen, järkevä ja ekologinen päätös. Suomen kehityksen kannalta ei ole järkevää, että kasvun ja kehityksen vaatimia päätöksiä joudutaan tällä tavalla asettamaan vastakkain. Tästä asetelmasta pyristelemme irti tänään hyväksymällä raidejokerihankkeen myös Espoossa toteutettavaksi.