Arvoisa puhemies, 

Työllisyyden parantaminen, Suomen taloudellisen aseman parantaminen, työmarkkinoiden joustavuuden lisääminen ovat kaikki tarpeen.

Työmarkkinoiden uudistamista pitää tehdä viimeistään nyt, ymmärrän kärsimättömyydenkin, mutta kuten vihreiden ryhmäpuheessa todettiin, sanelulla ei saada aikaan hyvää, tasapainoista tulosta.  Orpon hallitus on valinnut linjansa ja suoraan hallitusohjelmassa määritellyillä toimilla päättänyt rikkoa vallinneen sopimisen kulttuurin. Tähän kulttuuriin vaikuttaa myös se, jos ministeritasolta panetellaan palkansaajaosapuolta.

Vihreät ovat samaa mieltä, että työmarkkinoita pitää uudistaa ja meidän näkökulmasta esimerkiksi paikallista sopimista pitää edistää ja etenkin pienten ja keskisuurten yritysten kykyä työllistää vahvistaa. Esitykset pitää tehdä kuitenkin tasapainoisesti, hallituksen työmarkkinatoimissa ei löydy ainuttakaan työntekijän asemaa parantavaa ehdotusta.

Hallitus on sanonut edistävänsä työllisyyttä ja pyrkii 100 000:en uuden työllisen saavuttamiseen, mutta samaan aikaan se rakentaa esteitä työllistymiselle. 

Sisäministeri vaikuttaa olevan hallituksen ahkerin ja esityksiä, jotka heikentävät maahan muuttaneiden tilannetta satelee: perheenyhdistämistä vaikeutetaan, oleskeluluvan tulorajoja nostetaan ja tekijät pyritään heittämään pikavauhdilla maasta, jos he eivät ole löytäneet uutta työpaikkaa kolmen tai viimeisissä puheissa kuuden kuukauden jälkeen. Tällaiset esitykset eivät vahvista kenenkään kotoutumista Suomeen, eivät luo edellytyksiä pysyvämmän kodin perustamiseksi tänne. 

Olisi tärkeää ymmärtää Suomen nykytilannetta, työvoimapulaa, joka meillä koko ajan useammalla alalla vallitsee, ja on yksi yritystemme suurin kasvuhaaste, mutta myös sitä, kuinka iso osa uusista yrityksistämme syntyy maahanmuuttaneen toimesta. Viime vuonna Espoossa perustetuista (Espoon Yrittäjien jäsenistä) noin 500 yrityksestä jo lähes puolet oli maahanmuuttaneiden perustamia.

Arvoisa puhemies,

Hallitus on valinnut vain haluamansa kohdat Pohjoismaisen työmarkkinamallin kohdalla, vaikka siihen koko ajan puheissa vetoaakin. Ruotsissa työntekijöiden ja työnantajien välinen neuvotteluasema on tasapainoisempi. Esimerkiksi ristiriitatilanteissa työntekijöillä on tulkintaetuoikeus ja omat edustajat yhtiön hallinnoissa. Muun muassa näitä työntekijöiden asemaa parantavia toimenpiteitä Orpon hallitus ei ole valinnut omaan malliinsa esittää. 

Myös toimintatapa poikkeaa esikuvastaan – esimerkiksi Ruotsissa toimenpiteet on saatu aikaan neuvotteluteitse.

Orpon hallituksen työmarkkinatoimet iskevät erityisesti naisvaltaisiin aloihin. Vientivetoisen palkkamallin myötä naisvaltaiset matalapalkkaiset sidottaisiin palkkakuoppaan. Tämä ehdotus vie pohjan myös sovittelujärjestelmältä. Lienee hypoteettista kuvitella, että palkkakuoppaa kurottaisiin jatkossakaan ilman välttämättömyyttä siihen. Suomessa alojen väliset palkkaerot ovat suuria, alan vaatiman koulutuksen keston tai työn vaativuuden sijaan alalla vallitseva sukupuoli määrittää palkkoja. Jos nykyistä sopimusta pidempää näkymää palkkaerojen kuromisesta ei naisvaltaisten alojen osalta ole, se heikentää näiden jo työvoimapulasta kärsivien alojen veto- ja pitovoimaa entisestään.

Palkkatasa-arvon edistämisen tulisi olla tasa-arvon mallimaan yhteinen tavoite.

Naisten aseman parantaminen työmarkkinoilla vaatii solidaarisuutta myös toisilta aloilta ja työntekijäpuolelta. 

Arvoisa puhemies, pääministeri,

Kyllä suomalaiset vastustavat näitä esityksiä, kyseilyissaä suurinta vastustusta saa ensimmäisen sairauspäivän palkattomuus, sille ei ole myöskään voitu osoittaa työllisyysvaikutuksia. Pandemian jälkeisessä ajassa ehdotus vaikuttaa myös ymmärtämättömältä.

Ensimmäisen sairauslomapäivän palkattomuus kolahtaa niille aloille, joissa esimerkiksi etätyön tekeminen ei ole mahdollista. Voin omasta kokemuksesta sanoa, että kurkku käheänä et voi mennä koulun liikuntatunteja vetämään, mutta sähköpostien hoitaminen kotikoneella luonnistaa ongelmitta.

Puheenjohdan eduskunnan kipu- ja migreeniryhmää ja on päivän selvää, että ensimmäisen sairaspäivän palkattomuudesta kärsisivät esimerkiksi myös erilaisista kiputiloista kärsivät, joilla lyhyitä poissaolotarpeita saattaa olla useammin. Kuitenkin tässäkin uudistuksessa työnteon kannusteiden ja työnteon mahdollisuuksien säilyminen pitäisi olla kärkenä.

Myös ansiosidonnaisen työssäoloehdon pidentäminen iskee naisvaltaisiin aloihin, kuten kasvatus-, koulutus- ja opetusalalle. Esimerkiksi moni opettaja, varsinkin uransa alussa, palkataan määräaikaiseen työsuhteeseen lukuvuoden ajaksi. Sama pätee myös muuhun koulujen henkilökuntaan, kuten koulunkäyntiavustajiin ja -ohjaajiin. Näistä epäreiluista tilanteista pitäisi toki päästä eroon muutenkin

Arvoisa puhemies,

Orpon hallituksen tavoitteena on edistää työllisyyttä, mutta samaan aikaan se poistaa kannustimia työllistyä edes osa-aikaisesti poistamalla suojaosat. Suojaosa on mahdollistanut lyhytaikaisen työn tai yksittäisten työvuorojen vastaanottamisen ilman, että se vähentää työttömyysturvaa. Tämä on luonut vakautta, luotettavuutta ja turvaa työttömyysturvaa saaville ihmisille, samalla myös arvokkaan polun kohti työelämää.

Yksittäiset työvuorot tai lyhytaikaiset sijaisuudet voivat johtaa pidempiaikaiseen työllistymiseen kerrytetyn kokemuksen tai syntyneiden yhteyksien kautta. Kaikkeen tähän pitäisi kannustaa, ei vähentää näitä mahdollisuuksia.

Työttömyysturvan suojaosan poisto yhdistettynä asumistuen ansiotulovähennykseen vähentää työttömän toimeentuloa merkittävästi ja hankaloittaa työn vastaanottamisesta.

Vihreät olisi valmis uudistamaan työmarkkinoita, mutta reilusti ja sopien, Suomen etua vaalien. Hallituksen toimintatavalle meillä ei löydy ymmärrystä.