Arvoisa puhemies!

Elämme poikkeuksellista aikaa koko maailmassa. Nyt on oleellista tunnistaa ratkaisut viruksen leviämisen rajaamiseen, riittävän hoitokapasiteetin ja huoltovarmuuden turvaamiseen sekä taloudelliset toimet yksilöiden ja yritysten selviämiseen akuutin kriisin yli. Elvytys- ja työllisyystoimia tarvitsemme viruksen hellittäessä. Jotta terveydenhuoltomme kapasiteetti riittää ja jotta maailmanlaajuinen viruksen leviäminen saadaan hallintaan, ovat rajaamistoimet ja valmiuslain tuomat toimet tarpeen, niin raskaalta kuin vapauksien rajaaminen nyky-yhteiskunnassamme tuntuukin. Huomenna käynemme yksityiskohtaisempaa keskustelua perustuslakivaliokunnan mietinnön pohjalta. Kriisitilanne ja taloudellinen huoli kiristävät monen aikuisen jaksamista. Toivon, että etäopetusta järjestettäessä huolehdimme systemaattisesta tuesta, jota lapsille, nuorille ja perheille tänä poikkeusaikana voidaan tarjota. Paljon tästä voidaan tehdä etäpalveluin. Koululaisten ruokahuollon ohella täytyy muistaa, että osa aikuisväestöstämme on ruoka-avun piirissä ja tarvitsee nyt korvaavia ratkaisuja. Toinen huoleni koskee terveydenhoidon henkilöstön riittävyyttä. Osa henkilöstöstämme on palaamassa kotimaihinsa, muun muassa Viroon. Osa on sairastunut, osa joudutaan uudelleenkouluttamaan tehohoidon tarpeisiin. Omaiset ja hoivakotien ulkopuoliset toimijat, jotka ovat vanhustenhoidossa auttaneet ja kuntouttaneet, ovat tartuntariskin vuoksi rajattu pois. Meidän tulisi pian rekrytoida vapaaehtoisia, esimerkiksi nuoria ja varusmiehiä, avuksi vanhustenhoitoon, jotta turvaamme hoitohenkilökuntamme jaksamisen viruksen vaikutusajan mahdollisesti venyessä pitkäksikin. Minulla on vahva luottamus, että vaikeassa tilanteessa toimimme yhteisen edun hyväksi ja huolehdimme ensin heikoimmista.