Arvoisa puhemies!

Suomi asetti puheenjohtajuuskaudelle kunnianhimoiset tavoitteet, joiden saavuttamisessa onnistuttiin, mutta joiden konkretisoitumiseksi vaaditaan vielä johdonmukaista työtä. Haluan vielä nostaa esille oikeusvaltioperiaatteen, koska sen edistämisestä voidaan oikeasti olla ylpeitä. Periaate on keskeinen arvo, jonka päälle Euroopan unioni rakentuu. Jäsenvaltiot ovat sitoutuneet siihen, sen noudattamiseen, liittyessään unioniin. Mielivaltaisuuksien estämisen, yksilön oikeuksien toteutumisen ja unionin ulkoisen uskottavuuden takia oikeusvaltioperiaatteen puolustaminen on verrattavissa koko unionin olemassaolon puolustamiseen. 

EU on suuri rauhan ja vakauden projekti, jonka työkaluja talous on. Suomi priorisoi puheenjohtajuuskaudellaan oikeusvaltioperiaatteen puolustamista ja ajoi EU-rahoituksen ehdollistamista perusarvojen noudattamiseen huolimatta siitä, että Puola ja Unkari vastustivat äänekkäästi. Aktiivisuuden ja pitkäjänteisen työn ansiosta kirjaus kuuluu sinne monivuotisen rahoituskehyksen pohjaesitykseen ja sitä todella tulee puolustaa, että se siellä säilyy.