Arvoisa puhemies, hyvät edustajakollegat,

Mikromuoveja kosmetiikkatuotteissa koskeva kansalaisaloite toimitettiin eduskunnalle viime keväänä. Kiitoksia aloitteen tekijöille aktiivisuudesta ja tärkeän asian pitämisestä esillä.  Tarvitaan laki, joka kieltää mikromuovia sisältävien kosmetiikkatuotteiden maahantuonnin, myynnin ja valmistamisen Suomessa.

Tarkoituksellisesti lisätyt mikromuovit muodostavat riskin ympäristölle ja ihmisen terveydelle. Mikromuovit voivat säilyä hyvin pitkään ympäristössä ja levitä laajalti maaperään ja vesistöihin. Mikromuovien käyttö on valitettavasti lisääntynyt nopeasti.

Monet suomalaiset kosmetiikkavalmistajat ovat jo korvanneet tuotteissaan mikromuovihelmet biohajoavilla vaihtoehdoilla, mutta maahan tuodaan vielä paljon kosmetiikkatuotteita, jotka sisältävät mikromuovia. Mikromuovit ovat kosmetiikassa täysin korvattavissa haitattomilla vaihtoehdoilla, joita on jo runsaasti markkinoilla.

Samanaikaisesti Euroopan kemikaalivirasto ECHA teki aloitteen primääristen eli tarkoituksellisesti lisättyjen mikromuovien rajoittamiseksi REACH-asetuksella. Tämä ECHAn lakiehdotus sisältää mikromuovien kieltämisen kosmetiikkatuotteissa jo heti voimaantulon ensivaiheissa, kosmetiikan mikrohelmet v.2020 alkaen. Ehdotus on parasta aikaa kuultavana.

ECHAn lakiehdotus vastaa kansalaisaloitteen toiveeseen eli kieltää kosmetiikan mikromuovit. Asia etenee syksyn aikana. ECHAn lakiehdotus kattaa myös muut merkittävät primäärisen eli tarkoituksella lisätyn mikromuovin lähteet.

Sekundääristen mikromuovien eli mm. muovituotteiden pilkkoutumisen – kuten autonrenkaiden kulumisen ja synteettisten tekstiilien pesun – seurauksena ympäristöön päätyvien mikromuovien hallinta on monimutkaisempaa.

On syytä lisätä tutkimus- ja seurantatietoa koskien mikromuovien lähteitä sekä vaikutuksia ympäristöön ja terveydelle.

Sekundääristen mikromuovien, muun muassa muovituotteiden pilkkoutumisen ja kulumisen ja synteettisten tekstiilien pesun seurauksena ympäristöön päätyvien muovien, hallinta on monimutkaisempaa. On siis syytä lisätä tutkimus- ja seurantatietoa koskien mikromuovien lähteitä ja vaikutuksia ympäristöön ja terveyteen.

Ympäristöministeriön johdolla laadittiin vuonna 2018 Suomen kansallinen muovitiekartta, joka sisältää toimenpide-ehdotukset laajemmin muoveihin liittyvien haasteiden ratkaisemiseksi. Vielä huomio ympäristövaliokunnan keskustelusta Viron vastaavan valiokunnan kanssa. Siellä nostettiin esiin muovittoman Itämeren tavoite, ja tätä tavoitetta tulee edistää ripeästi.