Arvoisa puhemies!

Haluaisin uskoa, että suurin osa suomalaisista on ottanut tosissaan ohjeet ylimääräisten kontaktien vähentämisestä omassa arjessa. Jokainen on pohtinut itselleen välttämättömiä palveluita, siirtynyt mahdollisuuksien mukaan etätyöhön, ottanut lapset kotiin etäopetukseen, välttänyt iäkkäiden sukulaisten tapaamista ja niin edelleen. Kun tiedot koronavirustartuntojen määrän kasvusta ja tartuntaennusteet ovat päivittyneet, on hallitukselle käynyt selväksi, että tehdyt toimet eivät valitettavasti vieläkään ole riittäviä. Paikat, joihin ihmisiä kokoontuu, ovat riski tartuntojen levittämiseen ja saamiseen. Meille nyt saapuneessa lakiesityksessä ehdotetaan ravitsemusliikkeiden aukiolojen rajoittamista. Ravitsemusliikkeet olisi pidettävä suljettuna asiakkailta, mutta liikkeistä voisi myydä ulos niin kutsuttuja take away ‑annoksia. Tämä on hyvä rajaus, sillä se mahdollistaa ainakin osan ravintoloista toiminnan jatkumisen ja ylläpitää ruoan saatavuutta. Samoin lain ulkopuolelle jäisivät henkilöstöravintolat, joita ovat esimerkiksi päiväkotien, koulujen, sairaaloiden ja vankiloiden ruokalat. Myös tämä on mielestäni hyvä linjaus työpaikalla läsnä olevien työolosuhteiden ylläpitämiseksi. 

Rajoitus kuitenkin vaikeuttaa ravintoloiden taloudellista asemaa jo ennestään vaikeassa tilanteessa, ja haluankin kysyä: onko suunniteltu uusia korvauksia yritysten tulonmenetyksiin? Perustelumuistiossa todetaan, että vakuutus- ja vuokraehtojen kannalta lainmuutos voinee yrittäjän näkökulmasta mahdollistaa korvauksia tai vuokrahelpotuksia nykytilannetta paremmin. Tähänkin liittyen kysymys: voiko tämä muuten kannatettava ulosmyyntimahdollisuus tuoda tähän kuitenkin hankaluuksia? Ravintola-ala työllistää noin 50 000 henkilöä. Tämän päälle on vielä paljon vuokratyövoimaa. Päätös varmasti lisää lomautuksia ja irtisanomisia. Työlainsäädäntöön sovitut joustot tulevat siis tarpeeseen: työttömyysturvan omavastuupäivän poisto, takaisinottovelvoitteen pidentäminen, työntekijän oikeus purkaa myös määräaikainen työsopimus lomautustilanteessa ja niin edelleen. Tarpeelliseksi käyvät myös työttömyysetuuden maksatuksen sujuvoittaminen ja työttömyyskassojen taloudellinen tukeminen. 

Esitys on merkitty kestämään 31.5.2020 asti, mikä on tällä hetkellä päätettyä valmiuslain aikaa pidempi jakso. Valitettavasti arviot epidemia-ajan kestosta yhä useammin jatkuvat kesälle asti, ja joutunemme tähän todellisuuteen sopeutumaan monella eri sektorilla. Sitä lyhyemmäksi poikkeusaika kuitenkin jäänee, mitä paremmin rajoitukset toimivat. Omaan ajatteluuni kuuluu myös, että ennen liikkumista rajoittavia toimenpiteitä on käytävä läpi muut keinot tartuntojen vähentämiseksi. Sellainen rajoitus meillä nyt on käsittelyssä, ja voin sitä tänä poikkeusaikana tukea.