Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Heti alkuun täytyy todeta, että valitettavasti arpa ei osunut tällä kertaa Espooseen. Asia olisi voinut edetä myös hallitusneuvotteluissakin jo kaikkien kuntien osalta. No tilanne on tämä, mikä on ja voimme edistää viisivuotiaiden osallistumista varhaiskasvatukseen muin keinoin. Samoin voimme satsata varhaiskasvatuksen laatuun, ja myös muin tavoin huomioida esikoulu- ja alkuopetusvaiheen lasten erilaiset kehityksen vaiheet ja taidot nytkin.

Viime vuosina varhaiskasvatuksen hyödyistä on tullut yhä enemmän tutkimustuloksia. Itse olen aikanaan opettanut alkuopetusluokkiakin ja myös käytännössä nähnyt, miten moninaisia lasten taidot ja tarpeet tuossa iässä ovat. Varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen osallistuminen vaikuttaa tähän lähtötilaan.

Opetusministeriön sivuilla sanotaan, että: Kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa, kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta, selvittää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita, perheiden palveluvalintoja sekä saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.

Yksi haasteen paikka meillä Espoossa on aina silloin tällöin alueilla, joissa oppilaspaikat niin esiopetukseen kuin ekaluokalle ovat tiukassa. Pahimmassa tapauksessa lapselle saattaa jo tuossa nuoressa iässä muodostua polku, jossa varhaiskasvatuspaikka on yhdessä päiväkodissa, esikoulupaikka jossain toisessa ja koulu sitten ekaluokasta lähtien jossain kolmannessa. Emme myöskään pysty turvaamaan sitä, että lapsi pystyisi tässä kohtaa säilyttämään ryhmissä jonkun tutun kaverinsa. Tätä siirtymävaihetta on tarpeen pohtia ja kehittää 2-vuotisen esiopetuksen mallia tarkastellen ja mielessä pitäen.