Lasten mielenterveyspalveluiden kysyntä ja tarve ovat huolestuttavissa määrin kasvaneet Espoossa viimeisen vuoden aikana. Myös lasten huostaanotoissa on näkynyt hälyttävää kasvua. Espoon vuoden 2018 budjettisuunnittelussa tulisi pyrkiä peruspalveluiden vahvistamiseen. Ongelmia on sekä ehkäistävä että niihin on pystyttävä puuttumaan ajoissa.

Espoossa nyt oleva koulu- ja opiskelijaterveydenhoitajavaje on muun muassa saatava korjattua, kouluavustajien määrä turvattua sekä päihde- ja mielenterveyden ongelmista kärsivien vanhempien saatava riittävästi ja ajoissa apua. Ongelmat peruspalveluiden saatavuudessa heijastuvat herkästi kalliimpiin erityispalveluihin.

Myös tiedolla johtamista tulisi kehittää. Luottamushenkilöiden on saatava nykyistä helpommin, nopeammin ja monipuolisemmin tilastotietoa eri palveluiden tilanteesta, jotta palveluiden resursointiin pystytään vaikuttamaan. Seurantatiedon kerääminen on ylipäätänsä äärimmäisen tärkeää.

Nyt olisi toivottavaa, että esimerkiksi THL selvittäisi syitä palveluntarpeen kasvun taustalla, jotta käytettävissä olisi tutkittua tietoa siitä, mistä kaikesta ongelmien pahenemisessa on kyse. Tätä tietoa tulisi käyttää sekä virkamiesvalmistelun että poliittisen päätöksenteon taustalla.

Työllisyyden hoitoon ja lapsiperheköyhyyden torjumiseen tulisi joka tapauksessa kiinnittää erityistä huomiota, koska on selvää, että näillä asioilla on kauaskantoisia seurauksia perheiden hyvinvointiin.

Pinja Nieminen, väistyvä sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen, kaupunginvaltuutettu (vihr)
Inka Hopsu, Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja

Julkaistu Länsiväylässä Kesäkuu/2017