Suomen koulutusosaamista tulisi käyttää nykyistä enemmän myös kehitysyhteistyössä. Peruskoulumme menestyksestä on paljon opittavaa, vaikkei järjestelmäämme sellaisenaan voikaan siirtää.

Koulutus ja sen tuoma elinkeino ovat tapoja ehkäistä radikalisoitumista ja nuorten liittymistä ääriryhmiin. Jokaisella on oikeus hyvään opettajaan ja opetukseen sekä niiden osaltaan mahdollistamaan positiiviseen kuvaan tulevaisuudesta.

Osana YK:n vuosituhattavoitteita asetettiin maaliksi, että kaikki lapset pääsisivät kouluun vuoteen 2015 mennessä. Paljon on edistytty, silti yli 60 miljoona lasta ei pääse aloittamaan koulunkäyntiä.

Maailmasta puuttuu 6,8 miljoonaa koulutettua opettajaa. Luokkakoot ovat todella suuria. Tällaisessa luokassa lapsi ei opi , eivätkä vanhemmat ymmärrä koulun merkitystä, jos lapsi ei opi edes lukutaitoa. On aika panostaa opetuksen laatuun.

Koulutettu opettaja on strateginen sijoitus lapsen ja yhteiskunnan hyvinvointiin.

Laadukas opetus edistää tasa-arvoa, demokratiaa, vähentää lapsiavioliittojen määrää ja auttaa alentamaan lapsikuolleisuutta.

Erityisesti naisopettajien kouluttaminen on tärkeää, sillä he lisäävät tutkitusti tyttöjen turvallisuutta kouluissa ja toimvat roolimalleina yhteisöissään.

Koulutus on lapsen oikeus mutta myös keino edistää rauhaa ja ihmisoikeuksien toteutumista.

Inka Hopsu, yhteyspäällikkö, Opettajat ilman rajoja, Kirkon Ulkomaanapu

Ritva Semi, erityisasiantuntija, OAJ

Julkaisu Helsingin Sanomissa Maailman Opettajien päivänä 5.10.2014