Hyvä puoluekokousväki,

 

Olen saanut johtaa puoluevaltuuskuntaa viimeiset kaksi vuotta. Tehtäväksiantona mm. tehdä kuntavaalivoitto ja senhän me yhdessä teimme. Kiitos Katjalle ja Jarnolle hyvästä yhteistyöstä puheenjohtajistossa, loistavalle valtuuskunnan jäsenistölle sitoutuneesta ja keskustelevasta työskentelystä ja Lasselle ja Rustolle kaikesta valmistelusta. Intohimolla ja asiantuntevuudella on tämän puolueen linjoja tehty.

 

Työ ei liene koskaan valmista tai täydellistä, varsinkaan jos mielii sitä vielä jatkamaan ja kehittämään. Onnistuimme tällä kaudella lisäämään asiantuntijavuoropuhelua, pystyimme tarttumaan ajankohtaisiin aiheisiin ja etsimme käytäntöä valtuuskunnan jäsenten päästä mukaan jo linjapapereiden valmisteluvaiheessa.

 

OHJELMATYÖLLÄ ON TÄRKEÄ MERKITYS ELIVOIMAISESSA JA KASVAVASSA UUDISTUSPUOLUEESSA . Uusi poliittinen ohjelma tulee olemaan tärkeä osa valtuuskunnankin  työsarkaa. Sen lisäksi seuraavan valtuuskunnan tulee selvästi ottaa työstääkseen useampi muukin ohjelma. Näistä tarpeista valtuuskunta koostikin testamenttinsa.

Itse nostaisin kaksi aihealuetta:

Euroopan tilanne on muuttunut radikaalisti sitten edellisen Eurooppa-ohjelman, tarvitsemme uudet linjaukset.

Paljon puhuttavat myös Vihreät linjat maatalouden, työllisyyden, suurteollisuuden ja elinkeinopolitiikan kokonaisuuden ympärillä. Tästä tematiikasta ohjelmatyö voi tuottaa hedelmällisiä avauksia päätöksentekoon.

Toiveeni on, että käymme puolueena aktiivista keskustelua, reipastakin, mutta linjanvedossa kuljemme suuret, vihreitä yhdistävät asiat edellä.

Ohjelmatyöhön tarvitaan osaavia ja sitoutuneita työryhmiä ja niille aktiivisia, jaksavia puheenjohtajia, hakekaa ihmeessä mukaan! Laaja konsultaatio, tiivis yhteistyö eduskuntaryhmän kanssa, hyvä viestintä jäsenistölle sekä riittävä henkilöresurssi puoluetoimistolta tai eduskuntaryhmän poliittisilta sihteereiltä prosessia tukemaan ovat tarpeellisia ohjelmien valmistelussa. Näitä kaikkia elementtejä tulee vahvistaa.

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvä puoluekokousväki

Meillä on tänään syytä juhlaan. Olen ollut puolueessa jo 2000-luvun alusta lähtien ja ikinä ei ole mennyt näin hyvin. Jäsenmäärämme on ennätyslukemissa, olemme äänestettävin puolue maassa ja takana on loistava yhdessä tehty ja koettu kuntavaalitulos YMPÄRI SUOMEA.

 

Samaan aikaan maailman ja Euroopan poliittinen tilanne on käynyt arvaamattomaksi ja huolestuttavammaksi. Kotimaan puoluekenttäkin elää ja äärioikeisto muodostuu siinä entistä näkyvämmäksi. JOTTA LUOTTAMUS DEMOKRATIAN TOIMIVUUTEEN SÄILYY poliittiselta johdolta vaaditaan johtajuutta, suoraselkäisyyttä ja vahvaa arvopohjaa. Näitä ei voi korvata taitavillakaan manoovereillä tai räväköillä lausunnoilla. Huoli maamme tulevaisuudesta ja päätöksentekokyvyn säilymisestä on suuri.

 

Jo useampi eduskunta on koittanut viedä läpi kunta-, maakunta- sote- tai vastaavia rakenteellisia uudistuksia, mutta epäonnistunut niissä. Tarve toteuttamiskelpoiselle uudistukselle, joka ei maksaisi maltaita, jossa asukkaille tarjottavien palvelujen laatu paranisi joka toisi synergiaetuja ja vahvempia hartioita pienille kunnille on selvä.

 

On surullista, että parlamentaarinen valmistelu on tässä Sipilän hallituksen sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa jo lähtövaiheessa kuopattu. Tämä olisi mahdollistanut paremman sitoutumisen prosessin jatkoon yli vaalikausien. Nykyisellään hallituksen uudistus näyttäytyy kuntapäättäjälle liian monesta kohtaa heikolta ja aikataulultaan mahdottomalta.

 

Toteutuessaan sote- ja maakuntauudistus tulee kuitenkin  olemaan seuraavan kahden vuoden ajan lähes kaikkeen kotimaiseen päätöksentekoon laajimmin vaikuttava tekijä.

 

Hyvä puoluekokousväki,

 

Näen, että valtuuskunnan työn tärkeä rooli on tuottaa linjoja ja keskustelua vihreiden päättäjien tueksi niin eduskuntaan kuin kuntiin. Verkostoituminen ja mukaanotto on tärkeää, sillä meillä on useissa kunnissa uusia valtuutettuja ja myös monia yhden valtuutetun ryhmiä. Uuden puoluejohdon tuleekin huolehtia myös järjestökentän jaksamisesta ja vahvistumisesta kautta Suomen. 

Haluan olla jatkossakin rakentamassa puoluetta, joka puolustaa linjakkaasti koulutusta ja kestävää kehitystä sekä esittää ennakkoluulottomasti ratkaisuja työllisyyskysymyksiin ja eriarvoisuuden vähentämiseen.

Näillä peruslinjoilla on hyvä jatkaa. Lisään listaan vielä vihreille aina tärkeän globaalin ulottuvuuden samoissa asioissa. Maailman humanitaarisen avun tarve on suurempi kuin koskaan, lähes 60 miljoonaa ihmistä on ollut pakotettu jättämään kotinsa. Konfliktien jälkeisissä hauraissa tilanteissa elävät ihmiset tarvitsevat koulutusta, työtä, uusia mahdollisuuksia ja etenkin rauhaa, jotta kehitys olisi mahdollista. Naiset, lapset, nuoret, vammaiset, vähemmistöt, haavoittuvassa asemassa olevat ryhmät tarvitsevat pitkäjänteistä tukea, jotta saadaan aikaa pysyvää muutosta. Ihmisoikeusloukkaukset huutavat kansainvälisen yhteisön puuttumista.

Tänä aikana vaaditaan konkreettisia tekoja. Vihreät on niihin valmis.

Olen valmis jatkamaan työtä puolueemme ja vihreiden tavoitteiden eteen.