Ihmiskauppa on rikollisuutta, josta vain murto-osa tulee viranomaisten tietoon. Vuosittain uutiskynnyksen ylittävät tapaukset eivät anna koko kuvaa Suomessa tapahtuvasta ihmiskaupasta.

Ihmiskaupan uhriksi joutuneet ovat hyvin usein yhteiskunnan heikompiosaisia, jotka ovat alttiita hyväksikäytölle. Jopa lapsiin ja nuoriin kohdistuu ihmiskauppaa, joka ei ole tullut koko mittakaavassaan näkyväksi. Lapset ja nuoret ovat alttiita kaikille ihmiskaupan muodoille. Ihmiskaupan eri muodot rikkovat yksilöin perus- ja ihmisoikeuksia. Tämän takia moraalinen ja oikeudellinen vastuu ilmiön ehkäisemiseksi on valtiolla.

Hallitus julkaisi viime viikolla ihmiskaupan vastaisen toimintaohjelman. Kiteytetysti ohjelmalla edistetään ihmiskaupan ilmituloa, parannetaan uhrien asemaa ja tehostetaan rikosvastuun toteutumista. Toimintaohjelma perustuu viiteen strategiseen tavoitteeseen ja niiden alla 55 toimenpiteeseen. Nostan tiivistetysti esille nuo viisi strategista tavoitetta.

– Tavoite 1: ihmiskaupan uhrit tavoitetaan ja tunnistetaan, hyväksikäyttö tulee viranomaisten tietoon. Tunnistaminen on ilmiön torjunnassa kaiken keskiössä. On paitsi ihmiskaupan uhrin itsensä myös koko yhteiskunnan etu, että ihmiskauppa tulee viranomaisten tietoon.

– Tavoite 2: Ihmiskaupan uhrit saavat tarvitsemansa avun ja tuen. Ihmiskaupan uhrit ovat yhteiskunnan heikompiosaisia. Ohjelma linjaa, että Suomi auttaa kaikkia uhreja. Lainsäädännöllä mm. vahvistamme uhrien yhdenvertaisten palveluiden saatavuutta valtakunnallisesti.

– Tavoite 3: Ihmiskaupparikoksissa rikosvastuu toteutuu. Ilmiön ehkäisyssä on tärkeää, että rikosvastuu toteutuu. Tavoitteena on, että kaikilla esitutkintaviranomaisilla olisi riittävä perusasiantuntemus ja -osaaminen tunnistaa ihmiskaupan eri muodot.

– Tavoite 4: Ihmiskauppaa torjutaan yhdessä ja laaja-alaisesti. Ihmiskauppa loukkaa yksilön ihmisoikeuksia, joten valtiolla oltava päävastuu ehkäisyssä. Ihmiskaupan vastaista työtä on tehtävä yhdessä ja laaja-alaisesti eri toimijoiden kanssa, kansalaisyhteiskunta huomioiden.

– Tavoite 5: Ihmiskaupan vastaista työtä kehitetään tietopohjaisesti. Jotta ilmiöön pystytään puuttumaan tehokkaasti ja vaikuttavasti, on ehkäisyn nojattava tutkittuun tietoon. Tämän osalta muun muassa ihmiskauppaa koskevaa tilastointia kehitetään.

Julkaistu ohjelma on tervetullut. Ihmiskaupan ehkäisemisessä prosessien nopeus on tärkeää. Oli kyseessä sitten uhrin avun saaminen tai rikosprosessien eteneminen, viranomaistoimien nopeus ja viranomaisten osaaminen määrittelevät pitkälti yksilön perusoikeuksien toteutumista ja ehkäisevät uusia ihmiskaupparikoksia.

Ihmiskaupan vastainen toimintaohjelma on luettavissa täällä: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163078.