Tiedote 20.5.2013

Espoon valtuustossa hyväksyttiin tänään kaupungin lausunto metropolialueen esiselvityksestä. Ryhmien ajatukset erosivat monissa metropolialueen kehittämiseen liittyvissä asioissa, mutta Espoon kantaa terävöitettiin Vihreiden esityksestä metropolihallinnolle myönteiseksi.

Lausunnon mukaan Espoo katsoo, että metropoliratkaisu on Helsingin seudun ongelmien ratkaisemisen kannalta keskeinen. Metropolialue tarvitsee demokraattisesti valitun ja tehokkaan, kuntien ja valtion sopiman ratkaisun pohjalta rakentuvan ja metropolilain vahvistaman hallinnon. Metropoliratkaisun on vahvistettava seudun asukkaiden osallistumista.

– Vihreille tärkeintä oli saada lausuntoon kirjauksia, joilla ratkaistaan seudullisia ongelmia. Meidän on tulevina vuosina saatava hallintaan yhdyskuntarakenteen hajautuminen, asumisen kalleus ja alueiden sosiaalinen eriytyminen, joihin kuntaliitokset eivät auta, toteaa valtuustoryhmän puheenjohtaja Inka Hopsu.

Vihreät korostivat läpi neuvottelujen vaaleilla valitun metropolivaltuuston merkitystä. Kymmenet kuntayhtymät ja muut epäviralliset yhteistyöelimet korvattaisiin demokraattisella ja tehokkaalla metropolihallinnolla, joka on vastuussa koko seudun kehittämisestä. Metropolihallinto on erityisen tärkeä myös kuntien välisen haitallisen kilpailun ehkäisemisessä.

– Pidämme hyväksyttyä lausuntoa puutteineenkin tärkeänä kannanottona kohti demokraattista metropolihallintoa kuntaliitosten haikailun sijaan, toteaa kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Tiina Elo.

– Professori Antti Hautamäki ja Helsingin entinen apulaiskaupunginjohtaja Pekka Korpinen ovat visioineet, että metropolista tehtäisiin noin 50 000 asukkaan minipolien verkosto. Verkosto yhdistettynä metropolihallintoon on pitkän tähtäimen ideaalimalli, joka yhdistäisi seudun ja toisi päätöksenteon lähelle asukkaita, jatkaa Elo.

Espoon lausunnossa todetaan, että metropolihallinnon rahoitus ja tehtävät vaativat vielä selvittämistä.

– Nyt on tärkeää käynnistää metropolilain valmistelu viipymättä, jotta sen sisältö on selvillä ennen kuntarakenneselvitysten valmistumista, päättää Hopsu.