Kannanotto julkaistu Espoon Vihreiden sivuilla 22.1.2018

Virkamiesten esitys Espoon kouluverkoksi julkaistiin 11.1. Se on herättänyt asukkaissa paljon huolta ja syystä. Espoon strategiassa linjattiin, että koulujen sisäilmaongelmat poistetaan, kouluverkkoa uudistetaan oppimisen lähtökohdista ja lähikouluperiaatteesta pidetään kiinni.

“Koko kouluverkkoesitys ja siitä saatava palaute on nyt käytävä huolella läpi ja tehtävä tarvittavat muutokset. Kyse on laajasta kokonaisuudesta, jolla on suuri merkitys espoolaisten lasten, nuorten ja perheiden elämään.” painottaa Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varapuheenjohtaja Inka Hopsu.

Vaalien alla kaikki poliittiset ryhmät sitoutuivat laittamaan koulut kuntoon ja valtaosa valtuutetuista oli valmis tarvittaessa purkamaan investointikaton koulujen ja päiväkotien osalta.

“Haluamme varmuuden siitä, mitä kouluverkkoesitys tarkoittaa ryhmäkokojen kannalta. Vihreät ovat puolustaneet pieniä ryhmäkokoja, emmekä ole valmiita kouluverkkopäätöksen varjolla hyväksymään ryhmäkokojen kasvattamista. Etenkin Leppävaaran alueella oppilasmäärän kasvu näyttää niin suurelta, että pelkäämme etteivät kaikki mahdu uusiinkaan tiloihin.”, toteaa Hopsu.

“Kouluverkkoesitys osoittaa, ettei annettu investointikatto ole koulujen tilatarpeiden osalta riittävä. Korjauslistalta puuttuvat ainakin Niittykummun ja Nöykkiön koulut ja Jupperin koulun korjaus on ajoitettu 10 vuoden päähän. Uudet kaupunkikeskukset Finnoo ja Kera rakentuvat ilman uusia koulutiloja.”, murehtii Hopsu

Talousarvioneuvotteluissa jäivät pöydälle Jousenkaaren ja Aarnivalkean koulut sekä Tietotie 6:n vuokrahanke ja Meri-Matin lukio. Vihreissä herättää ihmetystä, ettei tämän kokonaisuuden osalta ole perusteellisesti pohdittua toteuttamiskelpoista esitystä.

“Tapiolassa ei ole tällä hetkellä yhtään käytössä olevaa alakoulua. Perheiden kannalta on kohtuutonta, että päätöksiä Aarnivalkean ja Jousenkaaren tyhjillään olevien rakennusten  osalta on pitkitetty. Koska molemmat rakennukset ovat osoittautuneet purkukuntoisiksi, on lähdettävä siitä, että tilalle rakennetaan kokonaan uudet koulut. Tämä johtopäätös olisi tullut tehdä jo aikaa sitten ja käynnistää tarvittavat neuvottelut Museoviraston ja Espoon kaupunginmuseon kanssa. Nyt se on tehtävä viivyttelemättä.” vaatii kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston puheenjohtaja Tiina Elo.

“Jousenkaaren koulu on ajoitettu talousarvion yhteydessä hyväksyttyyn investointiohjelmaan vuosille 2019-2021 ja tästä aikataulusta Vihreät pitävät kiinni. Aarnivalkean koulun osalta on pikaisesti selvitettävä vaihtoehdot väistötilojen toteuttamiseksi Tapiolassa joko Tapiolan koulun yhteydessä tai siirtokelpoisiin rakennuksiin. Useiden vuosien väistö Kivimiehen vuokratiloihin Otaniemeen ei ole kestävä ratkaisu. Tiloja voidaan sen sijaan käyttää väistötilana kiireisissä väistötarpeissa kunnes niitä tarvitaan kansainvälisen koulun ja Otaniemen kasvavan lapsimäärän tarpeisiin.” jatkaa Elo.

Pohjois-Tapiolan ja Olarin lukioita esitetään Tietotielle 2019 alkaen ja Kaitaan lukion siirtämistä Matinkylään noin 2023 siten, että sille etsittäisiin tilaa koulu palveluna -konseptia hyödyntäen alueelta löytyvistä muista tiloista. Kauklahden lukion ehdotetaan siirtyvän Nihtisiltaan Kutojantielle.

“Lukioverkon tulee olla alueellisesti tasa-arvoinen, jotta nuorten kulku lukioon on sujuvaa eri puolilta Espoota. Emme pidä järkevänä lukioiden keskittämistä entistä vahvemmin Otaniemen-Tapiolan alueelle. Kannatamme edelleen Meri-Matin lukiotilan toteuttamista lähivuosina. Tietotie 6:n tilojen sijaan Otaniemessä tulisi verrata avoimesti juuri koulutarpeeseen sopivia tiloja.” sanoo Hopsu.

Jos Olarin lukio halutaan siirtää Aalto-yliopiston läheisyyteen, tulisi Vihreiden mielestä myös arvioida, voisiko osa Tapiolan alueelle sijoittuvista lukiopaikoista siirtyä Kutojantielle. Tällöin paikat jakautuisivat tasaisemmin ja Kauklahdessa voisi jatkua lukio-opetus.

Myös Pohjois-Espoossa tarvitaan lähikouluja. Lakkautusuhan alla ovat Pakankylän ja Nuuksion koulut.

“Tilapalveluiden on tutkittava viipymättä Pakankylän koulun epäonnistuneesta ilmastointiremontista johtuvat ongelmat ja arvioitava korjaustarpeet. Samoin on arvioitava, onko Nuuksion koulua järkevää lakkauttaa, kun Karhusuon koulu tulee täyttymään alueen kasvaessa.” toteaa Elo.

Vihreät ovat huolissaan myös joistain esitykseen sisältyvistä lapsen edun mukaisten palvelujen muutoksista.

“Meidän ei tule siirtyä erityiskoulujen yhdistämisiin ja lakkauttamisiin naapurikuntien vauhdilla. Myöskään alkuopetukseen satsaavan Hösmärinpuiston koulun työn katkaiseminen ei vaikuta perustellulta toimenpiteeltä.” toteaa Hopsu.