Vihreät lähtevät tavoittelemaan talousarvioneuvotteluissa parannusta erityisesti lasten päivähoitoon ja vanhusten kotihoitoon, joihin kaivataan kipeästi lisää rahaa hyvän hoivan varmistamiseksi.

– Haluamme säilyttää päivähoidossa ryhmäkoot nykyisellään ja päästä eroon siitä, että lapsia joudutaan sijoittamaan täysiin ryhmiin, painottaa valtuustoryhmän puheenjohtaja Inka Hopsu.

Kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä on peräti 3,4 miljoonan euron kasvavasta väestömäärästä johtuva palkkavaje, joka on Vihreiden mielestä katettava kokonaisuudessaan. Päivähoidossa on jo vuosia tehostettu toimintaa. Henkilökunta on joutunut venymään ja tilat ovat monin paikoin ääriään myöten täynnä. Näin ei voi jatkua.

Vihreät eivät kannata päivähoito-oikeuden rajaamisen käyttöönottoa.

– Haluamme että Espoo on jatkossakin lapsimyönteinen kaupunki, joka tukee vanhempien valinnanvapautta. Esimerkiksi kerhotoiminnan lisäämisellä on saavutettu 0,5 miljoonan säästöt päivähoidon kuluista. Sen sijaan subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen lisäisi byrokratiaa, eikä sen ole osoitettu tuovan säästöjä, toteaa Hopsu.

Vihreät eivät kannata myöskään kotihoidontuen Espoo-lisän leikkausta.

Vihreät ovat tyytyväisiä siihen, että kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä turvapaikanhakijatilanteen hyvään hoitoon varattiin rahaa ja opetuksen esitetyt säästöt peruttiin. Vihreät kuitenkin korostavat, että hallituksen tekemien leikkauspäätösten vaikutuksia on kuntatasolla paikattava, jotta kouluissa voidaan turvata riittävän pienet luokkakoot, riittävät avustajapalvelut ja muu oppimisen tuki.

Vihreät suhtautuvat kriittisesti vanhusten kotihoidon asiakasmaksujen korotuksiin. Erityisesti pienituloisimpien vanhusten maksurasitetta ei voi enää nostaa.

– Köyhimmät vanhukset ovat jo nyt erittäin tiukoilla. Monilla on vaikeuksia selvitä lääke- ja asumiskuluistaan, sanoo sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen Pinja Nieminen.

Ikääntyneiden laitoshoitoa purettaessa on kotihoitoa lisättävä ja kehitettävä. Tarvittaessa vanhukselle on kuitenkin löydyttävä asumispalvelupaikka kohtuullisessa ajassa.

– On eettisesti kestämätöntä, että vanhukset ovat yhä huonokuntoisempina kotona, kulkien pahimmillaan edestakaisin sairaalan ja kodin väliä, jatkaa Nieminen.

Kotihoidon henkilöstön työhyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että työtä tehostetaan toimintakäytäntöjä kehittämällä eikä tekemällä nyt jo hyvin kiireisestä työstä entistä kovatahtisempaa. Vihreät tavoittelevatkin budjettineuvotteluissa lisäystä sekä hoiva-asumispaikkoihin että kotihoidon henkilöstöresursseihin.

Lisäksi Vihreät jatkavat joukkoliikenteen ja pyöräilyn määrätietoista edistämistä. Kevyenliikenteen väylien ja sujuvien pyöräreittien rakentamiseen on panostettava ja joukkoliikenteen lippujen hinnat on pidettävä kohtuullisina.

– Suurten raideliikenneinvestointien kustannuksia ei pidä sälyttää joukkoliikenteen käyttäjien harteille, painotta kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Tiina Elo.

Investointien osalta kaupunginjohtajan talousarvio on tiukka. Vihreiden mielestä tiehankkeista on varaa karsia ja koulujen ja päiväkotien elinkaarta pidentäviin korjauksiin on varattava lisää rahaa.

– Sisäilmaongelmat selätetään vain korjausvelkaa lyhentämällä. Korjaustahdista ei ole varaa tinkiä, toteaa Elo.

Vihreät esittävät myös 0,5 miljoonan euron lisäystä kulttuuritoimeen, jottei muita palveluita tarvitse karsia Ison Omenan palvelutorin tiloista aiheutuvien kustannusten takia. Haluamme pitää kiinni lasten ja nuorten matalan kynnyksen kulttuuripalveluista sekä turvata kirjastojen toiminnan.

Lisätietoja: Inka Hopsu, p. 040 758 9545 Tiina Elo, p. 045 261 7447 Pinja Nieminen, p. 050 666 27

Julkaistu Espoon Vihreiden nettisivuilla 8.11.2015