Kansanedustajilla on laaja riippumattomuus ja suoja, jonka vuoksi syytteeseen tarvitaan eduskunnan harkinta. Tätä harkintaa olimme tänään tekemässä taustanamme perustuslakivaliokunnan mietintö ja asiantuntijakuulemiset, joissa yksikään ei kiistänyt syytesuojan purkamista ja 5/6 suositteli purkua.

Valitettavasti äänestystulos 121 syytesuojan purun puolesta ja 54 sitä vastaan ei riitä, sillä eduskunnasta tarvittaisiin 5/6 enemmistö päätöksen taakse.

Edustajan syytesuojalla on tarkoitus suojata poliittisen puheen sananvapautta. Sanan säilää, hyvin värikästäkin, saamme käyttää, mutta lakia emme saa rikkoa.

Syyteharkinta on tehty ja valtakunnan syyttäjä oli pyytänyt lupaa asettaa edustaja Mäenpää syytteeseen puheistaan.

Edustaja Mäenpää puhui ensin maahanmuutosta ja tämän perään vieraslajien torjunnasta ja tähän torjuntaan tarvittavasta määrärahasta, rinnastus on kamala. Kiihotus kansanryhmää vastaan on vakava rikos.

Vastaavaa harkintaa ei ole tarvinnut eduskunnalta pyytää sitten 70-luvun, eikä useita kertoja aiemminkaan. Kysymys on vakava.

Syyllisyyskysymyksen ratkaisee tuomioistuin, eduskunnan harkinta koski, sitä ettei aiheettomasti pyritä kansanedustajan toimintavapautta rajoittamaan. Saman lain tulee koskea meistä jokaista.

Riippuumattomuuden vastapainona meillä edustajilla on suuri vastuu sanomisistamme. Meillä on myös suuri vastuu siitä, ettei järjestelmää käytetä väärin.

Jokainen edustaja siis kantoi tätä vastuuta tämän päätöksen yhteydessä.

Tämän harkinnan politisoituminen jättää koko järjestelmän ylle varjon. Vaatiiko tämä muutoksia perustuslakiimme? Pohdin syytesuojan poistoon riittävän enemmistön kokoa, mutta tällä olisi sananvapauden kannalta myös heikentävä vaikutus. Vaihtoehto olisi rajata lakia niin, ettei syytesuoja koskisi kiihottamista kansanryhmää vastaan.

Muutoksia tarvitaan, jotta kansanedustajat ovat saman oikeusprosessin alaisia kuin muut myös salipuheissa erityisesti tällaisessa kysymyksessä, jossa korostuu edustajan rooli, esimerkki ja vastuu.