Suomessa paperittomien henkilöiden määrä kasvaa. On kaikkien etu, että paperittomista ei muodostu yhteiskunnan ulkopuolella elävää joukkoa, jota uhkaa köyhyys, hätä ja sen seurannaisilmiöt.

Merkittävä osa Suomen paperittomista hakeutuu pääkaupunkiseudulle. Helsingissä päätettiin jo paperittomien henkilöiden sosiaali- ja terveyspalveluiden laajentamisesta. On järkevää, että vähintään pääkaupunkiseudulla alueella on yhtenäiset linjaukset palveluista.

Helsingin päätöksen mukaan:

– paperittomille taataan välttämätön huolenpito ja toimeentulo. Välttämättömään huolenpitoon ja toimeentuloon sisältyvät ainakin välttämättömät lääkärin määräämät lääkkeet, majoitus ja ruoka. Oikeus kiireelliseen sairaanhoitoon julkisessa terveydenhuollossa määräytyy terveydenhuoltolain 50 § mukaan. Kiireellisen hoidon lisäksi kaupunki varmistaa paperittomille välttämättömän sairauksien hoidon, lääkityksen ja seurannan sekä rokotukset ja suun terveydenhuollon samassa laajuudessa kuin turvapaikanhakijoille.

-Raskaana oleville ja perheille, joissa on 0–2-vuotiaita lapsia, taataan mahdollisuus pidempikestoiseen kriisimajoitukseen.

-Jokaisen avun tarve arvioidaan ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt tukevat paperitonta löytämään tilanteeseensa kestävämpiä ratkaisuja ja polkuja pois välitilasta, johon paperittomuus henkilön kohdalla johtaa. Maksukyvyttömyys ei saa muodostua esteeksi palvelujen saamiseksi.

– varmistaa, että kaupungin internet-sivuilla kerrotaan riittävästi paperittomien oikeudesta palveluihin sekä yhteystiedot palveluiden saamiseksi monilla kielillä. Myös tiedotusta ja koulutusta kehitetään siten, että kaupungin työntekijät ovat täysin selvillä tarjottavista palveluista ja käytännöistä sekä osaavat kertoa paperittomille heidän oikeuksistaan palveluihin.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Espoossa laajennetaan paperittomille tarjottavia sosiaali- ja terveyspalveluita Helsingin linjaukset huomioiden siten, että kaikille paperittomille taataan välttämätön ja samantasoinen huolenpito kuin turvapaikanhakijoille. Aloitevastaukseen pyydetään myös arviota sekä kustannus- että terveys- ja hyvinvointivaikutuksista.

Espoossa 7.12.