Hopsu ja Elo ovat jättäneet lakialoitteet, joissa esittävät yhteisöjen verovähennysoikeuden laajentamista koskemaan ilmastokriisin torjumisen, ympäristön-, luonnon- ja eläinsuojelun sekä sosiaali- ja terveysalan, kehitysyhteistyön, humanitaarisen avun, rauhantyön, kansainvälisen yhteistyön ja globaalikasvatuksen hyväksi toimiville kansalaisjärjestöille tehtyjä lahjoituksia.

Vihreiden kansanedustajat Inka Hopsu ja Tiina Elo ovat huolissaan Orpo-Purran hallituksen tekemistä valtavista leikkauksista kansalaisjärjestöjen rahoitukseen. Leikkaukset vaikeuttavat merkittävästi järjestöjen tekemää tuloksekasta työtä muun muassa humanitaarisen avun, kehitysyhteistyön ja ympäristönsuojelun sekä sairauksien ennaltaehkäisyn ja hoidon parissa.

– Leikatessaan kansalaisjärjestöiltä hallitus lyö syvemmälle maanrakoon samoja tahoja, jotka ovat jo valmiiksi heikoilla: köyhiä, sairaita ja hätää kärsiviä. Kansalaisjärjestöt, joiden toimintaedellytyksiä nyt leikkauksin heikennetään, toimivat usein juuri näiden kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien ryhmien parissa niin meillä kuin maailmalla. Sote-järjestöt ovat vaikeuksissa myös hyvinvointialueiden tiukkojen taloustavoitteiden vuoksi, jotka ovat johtaneet järjestöjen rahoituksen leikkauksiin, Hopsu muistuttaa. 

– Hallitus on paperilla sitoutunut pysäyttämään luontokadon vuoteen 2030 mennessä ja saavuttamaan hiilineutraalisuuden vuoteen 2035 mennessä. Tähän mennessä se on kuitenkin keskittynyt vetkuttelemaan välttämättömien toimien kanssa ja heittämään kapuloita EU:n yhteisen ilmasto- ja luontopolitiikan rattaisiin. Luonto- ja ympäristöjärjestöjen toimintaedellytysten nakertaminen on yksi surkea päätös lisää hallituksen luonnolle ja ilmastolle haitallisten päätösten sarjassa, Elo sanoo. 

Hallitus on linjannut, että kansalaisyhteiskunnan ja järjestöjen rahoituksesta isomman osan on tulevaisuudessa tultava lahjoituksista valtion rahoituksen sijaan. Pääministeri Orpon hallitus on ollut kuitenkin tähän mennessä valmis helpottamaan järjestöjen mahdollisuuksia lahjoitusten keräämiseen vain hyvin rajatusti ja osaa järjestöistä syrjien. 

– Järjestöt ovat elintärkeä osa aktiivista kansalaisyhteiskuntaa ja toimivaa demokratiaa. Orpon hallituksen päätös leikata huomattavasti parlamentaarista sopua enemmän järjestöjen rahoituksesta on ajamassa monia järjestöjä talousahdinkoon. Vähintä, mitä hallitus nyt voi tehdä, on laajentaa yhteisöjen verovähennysoikeus koskemaan laajempaa järjestökenttää, kuten sosiaali- ja terveysalan, kehitysyhteistyön, humanitaarisen avun, rauhantyön, kansainvälisen yhteistyön, globaalikasvatuksen, ilmastokriisin torjumisen, ympäristön-, luonnon- ja eläinsuojelun hyväksi toimiville kansalaisjärjestöille tehtyjä lahjoituksia, eikä asettaa järjestöjä näin epätasa-arvoiseen asemaan tekemällä huojennuksen vai joillekin harvoille, Hopsu vaatii.

– Järjestöillä on tärkeä rooli aikamme suurten ongelmien, kuten ilmaston kuumenemisen, luontokadon ja eriarvoisuuden kasvun pysäyttämisessä. Suomessa ei ole samanlaista lahjoituskulttuuria ja lahjoitusvaroja kuin Keski-Euroopassa. Siksi yhteisöille ja yksityishenkilöille on luotava kannustimet laajasti eri järjestöjen työn tukemiseen, Elo linjaa.

Hopsu ja Elo ovat jättäneet aiheesta eduskunnalle lakialoitteet. Elo ja Hopsu tulevat esittämään samojen järjestöjen huomioimista myös yksityishenkilöiden verovähennysoikeutta käsiteltäessä, mikäli tätä koskeva hallituksen esitys ei muutu ennen eduskunnalle antamista.

Lisätietoja

Inka Hopsu
kansanedustaja Vihreät
p. 040 758 9545
inka.hopsu@eduskunta.fi

Tiina Elo
kansanedustaja Vihreät
p. 045 261 7447
tiina.elo@eduskunta.fi