Vihreiden kansanedustajat Bella Forsgrén ja Inka Hopsu katsovat, ettei niin sanottua käännytyslakia voi hyväksyä. Perustuslakivaliokunnan asiantuntijoiden yksimielinen näkemys osoittaa, että lakiesitys rikkoo kansainvälistä oikeutta ja perustuslakia.

Kaikkien kahdeksantoista perustuslakivaliokunnan kuuleman asiantuntijan näkemyksen pohjalta edustajat Forsgrén ja Hopsu katsovat yhä, ettei hallituksen esittämää lakia väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi voi säätää. Kuten vihreiden ja vasemmistoliiton perustuslakivaliokunnan lausuntoon jättämässä eriävässä todetaan, hallituksen esitys on ilmeisessä ristiriidassa ehdottoman palautuskiellon, oikeuden elämään, kidutuksen ja muun epäinhimillisen kohtelun kiellon, joukkokarkotusten kiellon, oikeusturvan ja oikeuden tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin sekä turvapaikkaoikeuden kanssa. 

Lain säätäminen rikkoisi edellä mainittuja oikeuksia sellaisina kuin ne on suojattu muun muassa Euroopan ihmisoikeussopimuksessa, pakolaisten oikeusasemaa koskevassa sopimuksessa, kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevassa sopimuksessa, YK:n kidutuksen vastaisessa sopimuksessa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa sekä näitä koskevassa tulkintakäytännössä.

– Näin räikeästi kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden ja Euroopan unionin oikeuden kanssa ristiriidassa olevan lain säätäminen on täysin mahdotonta, toteavat Bella Forsgrén ja Inka Hopsu.

– Jos eduskunta tällaisen lain säätäisi, ei Suomesta enää voisi puhua oikeusvaltiona, Forsgrén jatkaa.

Perustuslakivaliokunnan annettua lausuntonsa hallituksen esitys siirtyy hallintovaliokunnan käsittelyyn. Eduskunta äänestää täysistunnossa hallintovaliokunnan mietinnön pohjalta.

– Poikkeuslain sijaan valtioneuvoston olisi pitänyt perustuslakivaliokunnan kuulemien asiantuntijoiden neuvon mukaan pyytää Euroopan unionin neuvostolta poikkeusmenettelyä EU:n perussopimusten mukaisesti, jos hybridivaikuttaminen vaatii vielä lisäkeinoja eduskunnassa jo etenevän rajamenettelyn lisäksi, sanoo Inka Hopsu.

– Suomen olemassa olevaa turvapaikkajärjestelmää riittävästi resurssoimalla ja EU:n sallimin poikkeuksin olisi tilanne voitu ratkaista ilman sitä, että hallitus ajaa alas Suomen oikeusvaltiota ja lähtee toimillaan uhmaamaan kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia, Hopsu jatkaa.

Lisätietojen antajat:

Bella Forsgrén
kansanedustaja
+358 50 514 3361
bella.forsgren@eduskunta.fi

Inka Hopsu
kansanedustaja
+358 40 758 9545
inka.hopsu@eduskunta.fi