Päätös viestintä- ja globaalikasvatukseen (VGK) myönnettyjen avustusten lopettamisesta on lyhytnäköinen ja tulisi perua. Se on erittäin vahingollinen suomalaiselle kehitysviestinnälle, globaalille kansalaiskasvatukselle sekä yritysvastuutyölle. Tuella on myös edistetty kestävän kehityksen tavoitteita laajasti yhteiskunnassa aikana, jolloin niistä ei ole varaa lipsua. 

Orpon hallitus on päättänyt, että se ei toteuta VGK- suunnattua hakukierrosta tällä hallituskaudella. Kyseessä on noin 2 miljoonan euron tukimuoto, jota vuonna 2023 sai 19 järjestöä. Tuen tavoitteena on ollut lisätä suomalaisten tietoisuutta globaalin kehityksen haasteista ja kansainvälisestä yhteistyöstä niihin vastaamiseksi edistämällä esimerkiksi YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030:n tavoitteiden toimeenpanoa. 

— Olen hyvin huolissani hallituksen leikkausten ajamasta suunnasta. Päätös olla toteuttamatta hakukierrosta murentaa entisestään kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksia sekä samalla kansalaisten mahdollisuuksia saada tietoa kestävyyskysymyksistä ja globaaleista tapahtumista, halutaan käpertyä muulta maailmalta, vihreiden kansanedustaja ja eduskuntaryhmän 2. varapuheenjohtaja Inka Hopsu toteaa.

Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry:n mukaan VGK-tuella toteutetut hankkeet ovat käsitelleet muun muassa yritysten roolia ihmisoikeuksien ja kestävän kehityksen edistämisessä, globaalia vastuuta ja vastuullista kuluttamista. 

— Elämme ajassa, jossa muutos kestävämpään elämäntapaan on välttämätöntä. Syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen, tieto globaaleista kehityskysymyksistä ja toimintamahdollisuudet kestävän kehityksen tavoitteiden eteen ovat ihmiskunnan kohtalon kysymyksiä ja juuri järjestöt ovat asiantuntijoina tuottaneet esimerkiksi oppimateriaaleja ja opetustuokioita kouluille, Hopsu kuvailee. 

Orpon hallituksen aiemmin tekemät rauhajärjestöjen sekä Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisiin linjauksia tukevien järjestöjen avustusten leikkaukset osuvat osin samoihin järjestöihin, kuin VGK-tuen leikkaus. Samaan aikaan hallituksen päätöksessä verovähennysoikeuden ulkopuolelle ollaan jättämässä mm. Sairauksien ennaltaehkäisy, eläinten hyvinvoinnin edistäminen, ympäristö- ja luonnonsuojelu sekä humanitaarinen apu.

— On todella käsittämätöntä, että eri toimialojen järjestöt halutaan asettaa varainhankinnassa tällä tavalla eriarvoiseen asemaan! Kysynkin pääministeri Orpolta, mikä hallituksen todellinen tavoite on? Leikkaukset ja näiden järjestöjen tärkeän työn jättäminen verovähennysoikeuden ulkopuolelle ovat käsittämättömiä ratkaisuja jo itsessään, mutta yhdessä ne herättävät paljon huolta ja kysymyksiä, miksi aktiivista kansalaisjärjestökenttää halutaan ajaa alas. Nämä summat eivät budjettivajetta pelasta, mutta rakentavat vahvempaa yhteiskuntaa esimerkiksi purkamalla rasismia ja ennakkoluuloja, Hopsu huokaa. 

— Olemme vihreissä jättämässä lakiesityksen verovapausoikeuden ulottamisesta kaikkien sektoreiden järjestöille tasapuolisesti. Lisäksi VGK-tuen leikkaus tulee ehdottomasti perua, Hopsu päättää.

Lisätietoja

Inka Hopsu
kansanedustaja Vihreät
p. 040 758 9545
inka.hopsu@eduskunta.fi