Kansalaisaloite: KAA 11/2019 vp

Valiokunnan mietintö: TaVM 19/2022 vp

Inka Hopsu vihr :

Arvoisa puhemies! Ensin lämmin kannatus sille, etteivät kansalaisaloitteet raukenisi vaalikauden vaihtuessa. Tätä toki on jo aiemmin selvitetty — edustaja Heinonen sen varmasti tietää — mutta keino olisi hyvä löytyä. 

On valitettavaa, että talousvaliokunta joutuu hylkäämään Rajat räiskeelle ‑kansalaisaloitteen, mutta — jottei pettymys olisi liian suuri — tämä on useimmiten se prosessi kansalaisaloitteiden kanssa, sillä lainvalmisteluun vaaditaan riittävät, kattavat selvitykset ja valmistelu. Tässä kansalaisaloitteessa ehdotettiin myös kahta asetusmuutosta, ja tätä asetuksenantovaltaa meillä ei myöskään ole. Valiokunta on kuitenkin ottanut tärkeän aloitteen vakavasti ja asettaa jatkovalmistelulle vaatimukset, vaikkei yksi yhteen siihen yhdykään. 

Valiokunta pitää käsiteltävänä olevaa kansalaisaloitetta erittäin merkittävänä keskustelunavauksena ilotuliteturvallisuuden parantamiseksi. Keskustelua on toki eläinten omistajien kesken ja luontojärjestöjen taholta käyty aiemminkin, mutta on hyvä, että eduskuntakin tämän nyt noteeraa. Valiokunta kannattaa tavoitetta vähentää ilotulituksista aiheutuvia haittoja ihmisille, eläimille ja ympäristölle. Valiokunta katsoo, että kansalaisaloitteen sisältämää ehdotusta on syytä käsitellä työ- ja elinkeinoministeriössä osana ilotuliteturvallisuussääntelyn laajempaa kokonaistarkastelua. Se, että tästä tehdään lausuma, tarkoittaa sitä, että eduskunta myös seuraa asian etenemistä. Toivottavasti toimia, tiukkojakin toimia, ilotulitusten haittojen rajoittamiseksi tehdään jo ennen vuodenvaihdetta, vaikka tämä lainsäädännön valmistelu viekin pidempään aikaa. 

Arvoisa puhemies! Lainsäädännössä ja lupakäytännössä on puutteita, esimerkiksi siinä, että yksityisille tahoille myönnetään lupia järjestää ison mittakaavan ilotulituksia herkillä luontoalueilla. Ilotulituksia on saatu järjestää jopa keskellä lintujen pesimäkautta tai tärkeillä vesilintujen talvehtimispaikoilla. Ilotulitus voidaan järjestää myös ilman kunnollista varoitusta paikkakuntalaisille. Vähimmäisvaatimus voisi olla, että paikkakuntalaisille ilmoitetaan vähintään viikkoa aikaisemmin tarkasti aika, paikka ja melutaso, jolloin ainakin koiranomistajat pystyvät aluetta välttämään. 

Ilotulitusten haittoja on ryhdyttävä hillitsemään välittömästi. Tällaisia keinoja on lukuisia, esimerkiksi desibeleiltään kovimpien paukkujen kieltäminen sekä myynti- ja paukutteluaikojen rajoitukset. Ja kuten aiemmista puheenvuoroista tuli jo esiin, tarvitaan myös tarkempaa valvontaa. Paukuttelulle tulisi varata tietyt alueet, joilla niistä on vähiten haittaa — eli kauas asuintaloista, koirapuistoista, vanhainkodeista ja herkiltä luontoalueilta, lintujen yöpymispaikoilta ja vesilintujen suosimilta talvehtimispaikoilta. 

Yksityishenkilöihin kohdistuvien rajoitusten lisäksi tarvitsemme rajoituksia myös ammattilaisten suorittamiin ilotulituksiin. Julkiset ilotulitusnäytökset ehkäisevät yksityishenkilöiden arvaamattoman räiskyttelyn aiheuttamia haittoja. Toisaalta julkisissa tai ammattilaisten suorittamissa näytöksissä melutaso on kaikkein korkein ja pamaukset kuuluvat pahimmillaan kymmenien kilometrien päähän. Julkisten ilotulitusten järjestämiseen tulisi myöntää lupia lähinnä virallisille tahoille, ei yrityksille, vain erityisiin juhlatilaisuuksiin ja tietyin ehdoin. Ehtoihin tulee kuulua riittävä ennakkotiedotus ajasta ja paikasta sekä paikan, ajankohdan ja ilotulitteiden valinta siten, että haitat ihmisille, eläimille ja ympäristölle minimoidaan. 

Ilotulituksille on jo olemassa vaihtoehtoja. Esimerkiksi meillä Espoossa järjestetään tällainen kaupungin taholta organisoitu laseresitys, joka aiheuttaa paljon vähemmän haittaa ja kerää ihan yhtä lailla ihmisiä juhlimaan ja iloitsemaan vuodenvaihteesta. 

Inkan kaikki puheet eduskunnan sivuilla