Arvoisa puhemies!

Tulevana talvena Suomea ja Eurooppaa uhkaa energiapula, kun Eurooppa pyristelee irti halvasta venäläisestä fossiilienergiasta. Euroopan riippuvuussuhteisiin liittyvä riski on realisoitunut. Vihreä siirtymä uusiutuviin energiamuotoihin on välttämätön pitkän aikavälin ratkaisu ulos Venäjän hyökkäyssodan ja fossiilisen energian rajun hinnannousun synnyttämästä energiakriisistä. 

Vihreä siirtymä on siirtymä kohti ekologisesti kestävää taloutta ja kasvua, joka ei perustu luonnonvarojen ylikulutukseen. Se tukeutuu vähähiilisiin ja kiertotaloutta ja luonnon monimuotoisuutta edistäviin ratkaisuihin. Vihreiden investointien pikakaistalla vähennetään riippuvuutta fossiilisesta energiasta, lisätään energiaomavaraisuutta sekä siirrytään kohti ekologisesti kestävämpää taloutta. Vaikka energiakriisi uhkaa jo tänä talvena, mahdollisimman nopeasti käynnistetyt vihreän siirtymän investoinnit tulevat auttamaan Suomea vasta tulevina vuosina. Onnistunut vihreä siirtymä myös luo Suomeen sekä lisää työpaikkoja että investointeja nyt ja tulevaisuudessa. 

Elinkeinoelämän suunnalta olemme kuulleet, kuinka tärkeää on päästä eroon lupakäsittelyjen pullonkauloista. Nytkin ympäri Suomea on esimerkiksi suuri määrä alustavia tuulivoimahankkeita odottavassa tilassa. STY:n, Suomen tuulivoimayhdistyksen, vuosittain suorittaman tuulivoimahankkeiden kartoituksen mukaan maaliskuussa 22 Suomessa oli julkaistu suunniteltuja merituulivoimalahankkeita yli 44 000 megawatin edestä eli yhteensä yli 6 200 voimalaa. Merelle suunniteltuja hankkeita oli lähes 10 000 megawatin edestä eli 950, reilu 950 voimalaa. 

On tärkeää, että lupakäsittelyjen henkilöstöresursseja vahvistetaan ja sähköistä lupakäsittelyä kehitetään. Jos lupahakemuksia käsitteleviä virkahenkilöitä ei yksinkertaisesti ole riittävästi, käsittely on kaikille hidasta ja tahmeaa. Lisärahoitus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille sekä hallintotuomioistuimille on tärkeää, jotta ratkaisut syntyvät nopeammin ja niiden tasosta tinkimättä. Myös osaamisen lisääminen ja vahvistaminen on tarpeen niin yritysten kuin viranomaisten kasvavaan vihreän siirtymän työllisyyden tarpeeseen. 

Edustaja Tynkkynen oli täällä huolissaan oikeuslaitoksemme kokonaisresursseista. Tämä huoli on ihan oikea, mutta tähän huoleen osittain osaltaan vastaa tämä esitys ja nämä lisäresurssit. Kokonaisratkaisua toivottavasti voidaan vahvistaa myös jatkossa. Edustaja Elo vastasi jo hienosti tähän, miten tämä do no significant harm ‑arviointi on jo osa yritysten toimintaa eikä tuo lisäresursseja vaativia tehtäviä juuri millekään yritykselle, ja jotkut kriteerithän on oltava, että kenelle tätä nopeutettua kaistaa käytetään, ja tämä on yleinen käytössä oleva kriteeri myös EU-rahoituksessa. 

Hallituksen esitys: HE 128/2022 vp
Inkan puheet eduskunnassa