Tiedote 26.1.2014

Vihreiden valtuustoryhmä edellyttää, että Olavi Loukon saama lahjusrikkomustuomio otetaan vakavasti ja se johtaa avoimempaan ja läpinäkyvämpään toimintatapaan kaupungin ja yritysten välisessä yhteistyössä.

– Vaikka tuomion perustana olevat rikkomukset on tehty edellisen kaupunginjohtajan kaudella, nykyjohdon on sanouduttava selkeästi irti vanhasta ”maan tavasta” ja laittomaksi osoittautuneesta toiminnasta, toteaa valtuustoryhmän pj. Inka Hopsu.

Espoon arvojen mukainen avoimuus edellyttää läpinäkyvyyttä kaikessa toiminnassa. Kun kaupungin johtavat virkamiehet tekevät tiivistä yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa, on erityisen tärkeää että toiminnalla on selvät ja julkiset pelisäännöt.

– Espoon on syytä olla edelläkävijä myös yritysyhteistyön läpinäkyvyydessä. Kaupunginhallituksen on varmistettava, että kaupungin ohjeistukset ovat riittävän selkeät ja yksiselitteiset, summaa kaupunginhallituksen 1. vpj. Tiina Elo.

Oikeuden tuomio asettaa rajat sille, mikä on laillista ja oikein. – On tärkeää, että jokainen kaupungin työntekijä ja luottamushenkilö ymmärtää, mikä on laillista ja mikä ei ja osaa toimia kaikissa tilanteissa sen mukaisesti. Mitä korkeampi asema, sen korostetumpi vastuu, sanoo tarkastuslautakunnan vpj. Susanna Rahkonen.

Luottamus johtavaan virkamieheen on kärsinyt ja siksi osa Espoon Vihreiden valtuustoryhmästä tulee lisäksi esittämään Olavi Loukon siirtoa johtavasta asemasta toisiin tehtäviin.

Luottamusta Espoon kaupungin toimintaan tulee vahvistaa. Loukon tuomiosta on myös luottamushenkilöiden syytä ottaa opiksi, koska avoimuuden ja läpinäkyvyyden vaatimukset koskevat myös poliittista päätöksentekoa.

Lisätietoja:

Inka Hopsu, p. 040 758 9545
Tiina Elo, p. 045 261 7447
Susanna Rahkonen, p. 040 741 3770