Teemat eduskuntavaaleissa 2019

Tasa-arvoinen Suomi

Lapsiperheet tarvitsevat tukea ja työelämän joustoja. Isille pitää olla helpompaa jäädä kotiin hoitamaan lasta. Ilman työtä ja koulutusta olevat yli 60 000 nuorta on saatava mukaan. Riittävät nuorten mielenterveyspalvelut sekä koulujen turvallinen oppimisympäristö, kiusaamisen vastainen työ ja väkivallattomuus pitää varmistaa. Sukupuolten välinen tasa-arvo vaatii yhä aktiivisia tekoja.

Koulutuksen arvon palautus

Koulutus on hyvinvointivaltion tärkeimpiä tehtäviä ja Suomen menestyksen elinehto. Ammatillinen opetus pitää laittaa kuntoon, perusopetuksen ryhmäkoot eivät saa kasvaa. Opetusalan houkuttelevuutta tulee lisätä. Lapsen subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen tulee palauttaa. Koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmat on saatava kuntoon valtion tuella. Päämääränä pitää olla koulutuksen laadun säilyminen maailman parhaana!

Työllisyys ja hyvinvointi

Oikeudenmukainen yhteiskunta tarvitsee hyvää sosiaaliturvaa ja työnteon pitää kannattaa aina. Nykyisen katkonaiseen työelämään tarvitaan uudenlaisia turvaverkkoja. Perustulo vähentää hallinnollista kankeutta ja poistaa kannustinloukkuja. Talouden tasapaino turvaa laadukkaat palvelut niin lapsille kuin vanhuksille. Suomen vahvuus on yhteiskunnan toimivuus ja keskinäinen luottamus. Pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytysten parantaminen on järkevää työllisyys- ja elinkeinopolitiikkaa. Harmaa talous ja veroparatiisit tulee saada kuriin. Maahanmuuttaneille työntekomahdollisuus heti maahan saapumisen jälkeen.

Ilmastonmuutoksen vauhti kiihtyy

Tulevaisuuden sukupolvet arvostelevat meitä sen perusteella, mitä teimme ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. 2018 solmitun globaalin ilmastosopimuksen toimilla on jo kiire! Luonto ja sen monimuotoisuus on ihmisten hyvinvoinnin ja kaiken taloudellisen toiminnan perusta. Tarvitaan mm. uusi luontoa-arvostava kaivoslaki. Päätösten ekologinen kestävyys tulee aina varmistaa.

Globaali vastuu

Maailman kriisien edessä ei saa heittäytyä toivottomaksi ja toimettomaksi. YK:n Kestävän kehityksen tavoitteet, Agenda2030, antavat hyvän kehyksen toimia. Työ rauhan saavuttamiseksi ja konfliktien ehkäisemiseksi on entistä akuutimpaa. Kehitysyhteistyö tukee ihmisoikeuksien toteutumista, vahvistaa globaalia turvallisuutta ja ehkäisee pakolaisuutta. Ihmisten yhdenvertaisuus on lähtökohta, josta rakennetaan toimiva ja hyvinvoiva Suomi, jossa kaikkien panos tulee yhteiseksi hyväksi.