Hallituksen esitys: HE 229/2022 vp

Inka Hopsu vihr :

Arvoisa puhemies! Tämä on tosiaan tervetullut korjaus ja lisäys. Huolta TUVAn eli tutkintaan valmistavan koulutuksen paikkojen riittävyydestä oli jo viime keväänä, ja yhä tätä huolta kannetaan, myös siis vuonna 21 ja yhä tänä vuonna. Sen lisäksi, että TUVA-paikkoja puuttuu, niin meillä on myös TELMA- eli työhön ja itsenäiseen elämään valmentavista paikoista pulaa. Tämän rahoituksen pitäisi olla sellaista, että pystytään nopeasti tähän vuosittain vaihtelevaan paikkatarpeeseen reagoimaan. Tässä kunnat ovat osittain vastuullisia, mutta valtio myös, ja toivon, että tätä joustavuutta ja paikkojen riittävyyttä yhä vahvistetaan.

Inkan kaikki puheet eduskunnan sivuilla