Puhe #3 talousarvioesityksestä vuodelle 2020:

Arvoisa puhemies, arvoisat edustajat! udjetissa on kyse arvovalinnoista, ja koulutus on myös yksi paras työllisyyskeino ja viime kaudella se valitettavasti laiminlyötiin. Tämän hallituksen koulutuspoliittisen ajattelun taustalla on sekä osaamistason nosto että...