Puhe Suomen EU-puheenjohtajuuskaudesta (26.2.2020):

Arvoisa puhemies! Suomi asetti puheenjohtajuuskaudelle kunnianhimoiset tavoitteet, joiden saavuttamisessa onnistuttiin, mutta joiden konkretisoitumiseksi vaaditaan vielä johdonmukaista työtä. Haluan vielä nostaa esille oikeusvaltioperiaatteen, koska sen edistämisestä...