Kaupungin omistamien osakeyhtiöiden julkisuus

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut Kaupungin omistamien osakeyhtiöiden toimintaa on saatava huomattavasti nykyistä avoimemmaksi. Vihreät ovat jo aiemmin vaatineet läpinäkyvyyttä kaupungin omistamiin osakeyhtiöihin. Viime aikoina muun muassa Länsimetron ja Espoon...

Espoon hallintoon lisää läpinäkyvyyttä

Länsiväylä 31.1.2015 Espoo on jatkuvasti otsikoissa hallintoon liittyvien epäselvyyksien takia. Suomenojan sataman sotkuja on setvitty puoli vuotta, eikä asiaa saada järjestykseen. Viimeisimpänä liiketoimintajohtajan kytkökset johtavat selvitykseen korkeiden...

Espoo tarvitsee avoimuutta ja pormestarin

Es­poon joh­ta­mi­nen on vii­me ai­koi­na ol­lut ikä­väs­ti va­lo­kei­las­sa, kun on set­vit­ty Suo­men­ojan ve­ne­sa­ta­ma­sot­ku­ja, eri­lais­ten avus­tus­ten ha­ke­mat­ta jät­tä­mis­tä se­kä lii­ke­lai­tos­ten yk­si­tyis­tä­mi­sen pie­nen pii­rin val­mis­te­lua. On...