“Täyttä elämää ikääntyneenä” -suunnitelma

valtuustopuhe 22.8.2016 Käsitteillä on hyvä ja kattava suunnitelma ikääntyvän väestön hyvinvoinnin turvaamiseksi. Haluan nostaa linjauksista yhden erityisemmin tarkasteluun, nimittäin ikääntyneiden kotona asumisen ensisijaisuuden. “Mahdollisimman pitkään omassa...

Vanhusten kotihoito

Valtuustokysymyksen vastauksessa todetaan, että kaikki vanhuspalvelut nähdään Espoossa kotona asumista tukevana toimintana. Tämä on hyvä ja toimiva periaate. Tänään ja budjettineuvotteluissakin kuitenkin vihreät ja usea muukin ryhmä nostivat esiin huolen kotihoidon...