Helsingin ja Uudenmaan kansanedustajat: Uudenmaan yliopistojen ja korkeakoulujen aloituspaikkojen määrää on lisättävä ja rahoitus turvattava (Uudenmaan liiton tiedote 26.11.2019):

Hallitus on hakenut budjettiriihessä ratkaisua korkeakoulujen rahoitusvajeeseen osoittamalla perusrahoitukseen valtakunnallisesti 60 miljoonan euron lisärahoituksen. Tavoitteena on myös lisätä aloituspaikkoja, mutta tähän ei ole osoitettu erillistä lisärahoitusta....