Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Seurantaraportista esimerkkejä nykyisestä toimintaympäristöstä:

-Perusopetuksen oppilasmäärä on kasvanut 726 oppilaalla ja lukion 153 opiskelijalla viime vuoden alusta

-Lukuvuodelle on perustettu neljä lisäopetusryhmää (10-luokka) ja kaikille halukkaille on tarjottu opetuspaikka

-Jousenkaaren koulu siirtyy väistötiloihin. Tapiolan koulu ja lukio sekä Auroran koulu palaavat takaisin peruskorjattuihin tiloihinsa.

-Toukokuussa varhaiskasvatuksessa oli yhteensä 15514 lasta, mikä on 815 lasta ennakoitua enemmän. Kevätlukukausina varhaiskasvatuksessa oli keskimäärin 653 lasta yli talousarviossa ennakoidun lapsimäärän.

 

Sivistystoimen talousseminaarissa viime viikolla saimme kuulla, että nyt käsitteillä oleva kehys tarkoittaa joko subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamista, kotihoidontuen Espoo-lisän merkittävää leikkaamista, koululaisten iltapäivähoidon rajaamista pääasiassa vain ykkösluokkalaisiin, koulujen tuntikehyksen supistamista eli siis ryhmäkokojen kasvua ja siis useita näistä tämän keinovalikoiman esityksistä.

Näihin leikkauksiin emme ole valmiita.

 

Sosiaali- ja terveystoimi kertoi myös, että heillä on vastassa vastaava 10 miljoonan euron gappi siihen, mitä nykyisen palvelutason säilyttäminen vaatisi. Esimerkiksi kotihoidon laatu ja riittävyys tuntuu olevan jo nyt espoolaisten suuri huoli.

 

Vihreät on tiukkana taloudellisena aikana valmis supistamaan ja tehostamaan ja voimme vakuuttaa, että tätä on kaupungissa ansiokkaasti tehtykin. Emme kuitenkaan ole valmiita tekemään enempää leikkauksia lapsiin ja nuoriin kohdistuviin palveluihin ja ennen kaikkea koulutukseen. Näistä palveluista leikkaaminen on myös velan kasvattamista tulevaisuuteen, maksu on näillä leikkauksilla kalliimpana edessämme.

 

Palvelutason heikkenemisen lisäksi, velkamäärämme kasvaa kovaa vauhtia suuren investointitarpeen vuoksi, kuten Piia Ojavuo äsken erittäin havainnollisella kuvalla näytti.

Vuonna 2014 kaupunginjohtaja esitti veroprosenttiin 0,5 prosenttiyksikön korotusta. Tuo ei käynyt neuvotteluissa valtuuston enemmistölle kokoomukselle, perussuomalaisille, keskustalle ja rkp:lle. Tiukan väännön jälkeen saatiin 0,25 prosenttiyksikön korotus päätettyä. Tämän jälkeisissä kehys- ja budjettiesityksissä on nähty, että joudumme kerta toisensa jälkeen valitsemaan joko palvelulaadun heikentämisen ja palveluiden karsimisen tai vaihtoehtoisesti joudumme puuttumaan verotasoon. Kumpikaan ei ole mukava vaihtoehto.

 

Toimialat viestittävät meille erittäin selvästi, että enää ns. toimintaa tehostamalla, paremmalla johtamisella tai uudelleen organisoinnilla emme saa tämänkään kehysesityksen summia riittämään.

 

Me vihreät esitämmekin sosiaalidemokraattien, vasemmistoliiton ja kristillisdemokraattien kanssa, että valtuusto hyväksyy asiaan 7 seuraavan muutosesityksen

Valtuusto hyväksyy liitteenä olevat vuosien 2017-2019 kehyslaskelmat siten muutettuna, että kunnallisveroprosenttiin tehdään 0,5 prosenttiyksikön korotus, jolla osaltaan tasapainotetaan taloutta ja hillitään velkamäärän kasvua siten, että samalla voidaan vastata kasvavan kaupungin palvelutarpeisiin.

 

ja asiaan 8 seuraavan muutosesityksen

Valtuusto päättää

1

vuoden 2017 tuloveroprosentiksi 18,50.
Tuemme myös sosiaalidemokraattien tulossa olevaa esitystä, siitä, että kiinteistörahastojen ylijäämää puretaan seuraavan kolmen vuoden ajan nopeammin, jotta riittävä koulu- ja päiväkotikapasiteetti kasvavalle lapsimäärälle voidaan turvata ja jotta korjaustarpeessa olevat tilat saadaan nopeammin korjattua. Kasvanutta korjausvelkaa, ei riitä tämäkään helpotus kokonaan ratkaisemaan ja joudumme asian kanssa painimaan jatkossakin.

 

Perussuomalaiset ovat esittäneet koulujen vuorolukua ja silloin onkin johdonmukaista, ettei uusien koulujen rakentamistarve paina päälle eikä tarvetta nähdä niin kiireelliseksi. Emme halua olla kehyspäätöksen yhteydessä ajautumassa vuoroluvunkaltaisiin säästöpäätöksiin.

Tätä huolta kaupungin riittävästä kapasiteetista investoida kasvun tuomiin tarpeisiin lisää vielä se, että käynnissä oleva soteuudistus saattaa vaikuttaa merkittävästi kuntien lainanottokykyyn mahdollisten omaisuuden siirtojen ja verotusmuutosten vuoksi.

Kokoomuksen, PS:n ja keskustan aatteellinen kestoperustelu veronkorotusta vastaan on ns. elinvoimaisen Espoon säilyttäminen.

Hyvät palvelut, riittävä ja laadukas opetus ja varhaiskasvatus, terveet koulut ja päiväkodit ovat vihreiden mielestä kaupungille huomattavasti suurempi tekijä elinvoimaisuuden säilyttämisessä.